Gå till huvudinnehållet

Solceller, laddstolpar och batterier med Everenergy

Vill ni i bostadsrättsföreningen få egenproducerad grön el direkt in i fastigheten? Everenergy är ett rikstäckande företag som tillhandahåller smarta energilösningar. Du som är SBC kund kan via förmånsprogrammet SBC Fördel teckna förmånliga avtal, spara pengar och minska er klimatpåverkan.

Med Everenergy kan du välja om du vill köpa eller abonnera på anläggningar med solceller, laddstolpar och batterier. Sänk driftskostnaden på fastigheten och på varje individuell bostadsrätt med ekonomi- och klimatsmarta lösningar.

Spara pengar och minska föreningens miljöpåverkan

Enligt energideklarationsregistret har en tredjedel av alla bostäder i Sverige energiklass F eller G. Egen elproduktion (solceller) är en del av de globala initiativen för att minska energitillförseln och därmed belastningen som fastigheter står för. Trots att det är lönsamt att investera i egen elproduktion, görs det inte i den takt som behövs, och det påverkar såväl föreningars ekonomi som miljön. När ni väljer att utrusta er förening med gröna energitjänster sänker ni driftskostnader, elkostnader och minskar föreningens klimatbelastning - dessutom ökar ni aktivt värdet på fastigheten!

Kom-igång paket inför årsstämman

Vill du förenkla beslutsprocessen och få stöd innan ni går vidare? Boka ett kom-igång paket. Everenergy hjälper er att ta fram information och stöttar er med beslutsunderlag och kan också närvara på möten och eventuell stämma.

 • Teknisk beskrivning av solcellsanläggning
 • Kostnads- och besparingskalkyl med livscykelkostnader
 • Förklaring och förenkling av solcellsaffären
 • Stöd för föreningen genom processen med material och närvarande på möten samt eventuell stämma.

Till erbjudandet

Abonnera din anläggning

Everenergy tar hand om förvaltningen – ingen grundinvestering
Abonnemangslösningen vänder sig till de föreningar som inte vill lägga så mycket tid och resurser på ett aktivt ägande och förvaltning. När utrustningen är på plats ingår uppföljning och utvärdering av valda lösningar, där du som kund kan fortsätta med ditt energi-och hållbarhetsarbete utifrån faktiska data och Everenergys kunnande inom energiområdet.

 • Platsbesök, Analys, Förstudie & Offert
 • Material & Installation
 • Garantier på hela anläggningen under hela
  abonnemangstiden
 • Projektledning och processansvar för
  installation och driftsättning
 • Löpande kostnader, underhåll, service och
  återinvesteringar under hela
  abonnemangstiden
 • Everenergy tar allt ansvar - från 0 kr i
  grundinvestering

Köp din anläggning 

För dig som vill äga din anläggning  –  få stöd vid eget projekt 
Köpalternativet rekommenderar vi till de föreningar som vill vara aktiva och delaktiga i förvaltningen men fortfarande få en installation på högsta nivå. När du väljer att köpa dina energitjänster genomför vi analys och förstudie på plats. Vi sköter projektledningen fram till installation och driftsättning. Därefter tar styrelsen själv över ansvaret för anläggningarnas underhåll, drift och service.

 • Platsbesök & Offert
 • Material & Installation
 • Garantier enligt ABT06 (Installation)
 • Produktspecfika garantier (Material)

Vid behov

 • Analys och förstudie på plats
 • Projektledning fram till installation och
  driftsättning
 • Underhåll och service enligt avtal

Läs mer om paketen och ditt erbjudande med Everenergy.

Vill din förening förvaltas av oss på SBC?

Fler erbjudanden via SBC Fördel