Fråga oss
Nya lagkrav på IMD från juli 2021 – berörs er förening?
Start / Aktuellt / Nya lagkrav på IMD från juli 2021

Nya lagkrav på IMD från juli 2021 – berörs er förening?

Visste du att regeringen inför nya lagkrav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten för vissa flerbostadshus från juli 2021? De nya reglerna gäller för befintliga flerbostadshus med en energiprestanda som överstiger vissa nominella värden.


Vad är IMD?

Syftet med lagstiftningen är att minska energiförbrukningen och göra husen mer effektiva ur energianvändningssynpunkt. Med individuell mätning och debitering (IMD) betalar varje boende samt lokal i en fastighet för sin egen förbrukning av värme och vatten direkt på sin avgiftsavi. Det brukar leda till att snittförbrukningen hos de boende går ner med närmare 33 %, en stor besparing både för de boende och för miljön!

Beställ en energiutredning inför IMD

Vet ni om er förening berörs av de nya lagkraven som träder i kraft den 1 juli i år? Beställ vår tjänst Energiutredning inför IMD och låt oss göra en översyn av er förbrukning och utreda om just er förening berörs. Med en energiutredning tar ni både hand om föreningens ekonomi och framtid och gör samtidigt en insats för miljön.

Beställ tjänsten Energiutredning inför IMD, pris 975 kr ex. moms.

 

Klicka här för beställning

Mer info om IMD hittar du här