Kundforum – Fråga oss!
Gömda risker i samband med hemleverans

Gömda risker i samband med hemleverans

E-handeln har ökat lavinartat det senaste året och allt fler väljer att få sina inköp direkt till dörren. Med ökad efterfrågan på hemleveranser innebär det att allt fler trapphus används som paketförvaring – något som i värsta fall kan leda till olyckor. Sveriges BostadsrättsCentrum AB tipsar nu om hur boende i flerfamiljshus ska förbereda sig inför en hektisk julhandel som bokstavligt talat står utanför dörren.

I juletider pratas det ofta om ökad brandrisk i samband med levande ljus och tända brasor. Men hur många reflekterar egentligen över brandrisken som förvaring av paket i trappuppgången medför? I samband med hårdare restriktioner och rekommendationer att undvika shoppingcentrum och butiker väntas allt fler välja hemleverans vid inköp. Med en nalkande julhelg framför oss innebär det fler paket utanför dörren – och större risk för olyckor. SBCs experter tipsar om hur arbetet med att förebygga brand i fastigheter bör bedrivas.

– Enligt gällande lagkrav är alla skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, så kallat SBA. För de boende gäller det att rätta sig efter de regler som gäller för byggnaden i fråga. För bostadsrättsföreningen gäller det att se till att regler upprättas och att brandtekniska installationer kontrolleras och underhålls. Som förening ansvarar man också för att ta fram utrymningsplaner och planera och genomföra underhåll av fastigheten för att minimera brandrisk, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Paket som förvaras i trappuppgången innebär en brandrisk, oavsett om de förvaras för en kort stund eller en längre tid. I en bostadsrättsförening är det styrelsen som är ansvarig för brandskyddet i fastigheten, medan de boende är ansvariga för brandskyddet inne i lägenheterna. Men här kan de båda hjälpas åt för att hitta lösningar som exempelvis pakethantering.

– Vi jobbar ständigt med att hitta lösningar som gynnar våra kunder och har täta dialoger med samarbetspartners för att leverera rätt tjänster. Smarta lås är definitivt en lösning i detta, om boende kan öppna sin dörr på distans möjliggör det för paketleverans in till hallen istället för ute i trapphuset. Innan denna typ av digitallösning implementerats kan det vara smart att kontinuerligt byta portkod så att den inte sprids till allt för många, säger Henrik Larsson, Ramavtals- och inköpsansvarig på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Så undviker bostadsrättsföreningar/fastighetsägare brandolyckor:

  • Ha brandutrustning tillgänglig på strategiskt utvalda platser i fastigheten.
  • Sätt tydliga regler kring vilken typ av grovsopor som de boende får förvara i vinds- och källarförråd.
  • Utbilda och informera de boende om rutiner och utrymningsplaner vid en eventuell brand.
  • Uppmana bostadsrättsinnehavarna att skaffa brandvarnare och andra brandskydd och undersök hur bostädernas brandsäkerhet ser ut i dagsläget.
  • Säkerställ att kakelugnar/öppna spisar är säkra att elda i genom regelbundna kontroller och sotning.
  • Avsätt en budget för åtgärder som förbättrar brandsäkerheten i fastigheten.

 

För ytterligare information kontakta:

Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 076-534 06 31 
E-post: stefan.lindberg@sbc.se

Henrik Larsson, Ramavtals- och inköpsansvarig på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Telefon: 070-440 46 74
E-post: henrik.larsson@sbc.se

  • LÄS MER OM SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE