Fråga oss
Start / Våra tjänster / Juridik / Fastighetsinkasso

SBC Fastighetsinkasso - snabbt, säkert och tryggt!

Med SBC Fastighetsinkasso erbjuder SBC ett helt koncept som innebär att bostadsrättsföreningen/bolaget får en snabb, säker och trygg hantering av obetalda hyror och avgifter. SBC bevakar och kontrollerar att inbetalningar kommer in från hyresgäster och medlemmar samtidigt som styrelsen får hjälp med den belastning det innebär att kräva in betalningar.

Hur går kravhanteringen till?

  • SBC skickar en påminnelseavi vid utebliven betalning. Detta ingår i avtalet om Ekonomisk förvaltning.

  • Om skulden kvarstår trots påminnelse skickar SBC ett inkassokrav.

  • Vid fortsatt utebliven betalning inlämnas en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning till Kronofogden, vilket innebär att hyresgästen eller medlemmen sägs upp för avflyttning. Den boende har tre veckor på sig att betala och ställa allt till rätta, s.k. återvinning. Lokalhyresgäst har två veckor på sig att betala ikapp.

  • Styrelsen får information i SBCs digitala portal, om uppsägningar som är på väg att skickas och kan då stoppa uppsägningen, om så önskas, via ett meddelande i portalen.

Vad händer om medlemmen / hyresgästen fortfarande inte betalar?

   • Kronofogden meddelar utslag.

   • Styrelsen beslutar om verkställighet ska ske.

   • Kronofogden planerar in en tid för avhysning.

   • Bostadsrätten tvångsförsäljs på Kronofogdens auktion.

   • Tillgångar utmäts och efterbevakning tillämpas vid behov.

Debitering efter gällande prislista

SBCs avtal för kravhantering kostar inget extra fram till det att inkassokrav har skickats till medlem/hyresgäst. Vid varje åtgärd debiteras ni enligt gällande prislista.

Vi hittar en lösning som passar er

Ta hjälp av våra inkassoexperter! Kontakta oss direkt via fastighetsinkasso@sbc.se.

Ladda ner vårt produktblad.