Kundforum – Fråga oss!

Föreningens hemsida

SBC erbjuder förvaltade kundföreningar att skapa en enkel egen extern hemsida för bostadsrättsföreningen.

Föreningssidan är enkel att använda och lätt att administrera. Det är ingen avancerad sida utan tar sin utgångspunkt i att fungera som en externwebb för att visa upp föreningen publikt. För kommunikation inom föreningen rekommenderar vi alla våra kunder att använda kundportalen Vår Brf i vilken styrelsen kan publicera information till de boende och lägga upp dokument och anteckningar för det löpande styrelsearbetet. 

Föreningssidan är enkel att använda och lätt att administrera. Det är ingen avancerad sida utan tar sin utgångspunkt i att fungera som en externwebb för att visa upp föreningen publikt. För kommunikation inom föreningen rekommenderar vi alla våra kunder att använda kundportalen Vår Brf i vilken styrelsen kan publicera information till de boende och lägga upp dokument och anteckningar för det löpande styrelsearbetet. Vill du anmäla intresse för att lägga upp Föreningens hemsida för er bostadsrättsförening, klicka på nedanstående länk.

 

Beställning av Föreningens hemsida

Fyll i ett avtal för att anmäla er bostadsrättsförening till tjänsten Föreningens egen hemsida. 

Sänd avtalet till adressen:
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Att: Kundtjänst
Box 226, 851 04 Sundsvall.
 
Så snart det underskrivna avtalet mottagits av SBC så börjar hanteringen av beställningen. Tjänsten kopplas på efter sedvanliga kontroller och beställaren meddelas via e-post.
För att få möjlighet att använda tjänsten Föreningens egen hemsida krävs att bostadsrättsföreningen har ett förvaltningsavtal angående ekonomisk eller teknisk förvaltning med SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.