OFFERT JA TACK
Kundforum – Fråga oss!

Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Ekonomi handlar inte bara om siffror. Det handlar om tid, trygghet och framtidsvisioner. Enkelt och tidseffektivt. SBC erbjuder styrelsen en effektiv och bekymmersfri ekonomisk förvaltning med moderna verktyg.

Administratör, rådgivare, analytiker – eller alltihop?

Oavsett vilken hjälp din bostadsrättförening behöver har vi såväl kunskapen som erfarenheten. Efter snart 100 år i branschen vet vi också att behoven kan variera. Ibland behöver man praktisk hjälp med bokföring, fakturor eller budget. SBC och våra kvalificerade ekonomer finns helt enkelt där med det ni behöver när ni behöver det. 

Kundportalen Vår Brf är verktyget

Vår Brf är SBCs digitala verktyg för det dagliga styrelsearbetet med föreningens ekonomi. I Vår Brf hittar du all information rörande föreningens ekonomi. Du kan se inkomna fakturor, förfallna avier, bankmedel, resultaträkning, balansräkning och allt annat som rör din förenings ekonomi, uppdaterat dagligen. Det är också här som ni tillsammans med SBC arbetar med föreningens budget och årsredovisning. Läs mer om kundportalen Vår Brf

Det här ingår i SBCs ekonomiska förvaltning

Övergripande ekonomi

 • Enkel och uppdaterad uppföljning av föreningens ekonomi
 • Ekonomiska rapporter

Redovisning, budget och bokslut

 • Löpande bokföring
 • Årsbokslut, årsbudget, förvaltningsberättelse och föreningens inkomstdeklaration

Betalningar

 • Attestering av fakturor på webben eller i SBC Appen och långtidsarkivering genom vår Arkiveringstjänst
 • Betalning av fakturor, skatter och löner
 • Uppföljning av kommande och genomförda betalningar i Vår Brf

Förande av lägenhetsförteckning

 • Lägenhetsförteckning (ett lagkrav)

Avgifter och hyror samt hantering av överlåtelser och panter 

 • Avisering och möjlighet att se avierna i Vår Brf
 • Hantering av betalningspåminnelser för avier
 • Överlåtelser och panter
 • Kontrolluppgifter

SBC erbjuder också alla förvaltade kundföreningar att skapa en enkel egen extern hemsida föreningens hemsida, för bostadsrättsföreningen.

Det här ingår i SBCs ekonomiska förvaltning som tilläggstjänster

 • Rådgivning via kunniga ekonomer
 • Utbildning av styrelsen
 • Certifiering i styrelsearbete för styrelseledamöter
 • Genomgång av ekonomi hos kund
 • Ordförande på föreningsstämmor
 • Upphandling av nya lån och låneförhandling 
 • Flerårsbudget kopplad till underhållsplanen
 • Komponentavskrivningsplaner
 • Debitering av mätdata
 • Kontraktsskrivning och köhantering för parkering
 • Genomgång av styrelsens arbete och förbättringsförslag via SBC Boendeindikator
 • Upphandling och analys av fastighetsförsäkring
 • Kreditupplysning för godkännande av medlemskap 

Är ni intresserade av någon av våra tilläggstjänster, kontakta kundtjänst eller er redovisningsekonom om ni redan är kund hos SBC.


 • VÅRA TJÄNSTER INOM BOSTADSRÄTTSFÖRVALTNING
 • OFFERT
 • KONTAKT