Fråga oss
Start / Om SBC / Hand in Hand

Hand in Hand

SBC är sedan 2017 stolt samarbetspartner till hjälporganisationen Hand in Hand. Här kan du läsa mer om hur organisationen själv beskriver sitt arbete.

Det här är Hand in Hand

Hand in Hand bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Vi är övertygade om att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Vi ger människor de rätta verktygen för att av egen kraft förbättra sina levnadsvillkor. Vår unika modell för hjälp till självhjälp, där vi organiserar fattiga i självhjälpsgrupper och tränar dem i entreprenörskap och tillgång till mikrolån, är en hållbar metod. Vi fokuserar på kvinnor och hjälper dem starta egna affärsverksamheter för att de av egen kraft kan ta sig själva och sina familjer ur fattigdom.

Hand in Hand har verksamhet i Afghanistan, Indien, Kenya och Zimbabwe. Alla personal i våra verksamhetsländer rekryteras lokalt och det är dessa som sköter all fältverksamhet. Insamlingsverksamhet, programstöd, kommunikation och påverkansarbete bedrivs från Stockholm och London.

Hand in Hand i siffror

Ta del av de senaste siffrorna från våra månadsrapporter här: https://www.handinhand.nu/vad-vi-gor/manadsrapporter/
För 900 SEK får en kvinna utbildning och möjligheter att starta en affärsverksamhet enligt Hand in Hands modell.
Räknar vi att varje kvinna har en familj på fyra till fem personer, har Hand in Hands verksamhet idag bidragit till att förbättra levnadsvillkoren för över 14 miljoner människor.

Fattigdom / Fattigdomsbekämpning

● En tredjedel av världens befolkning lever i fattigdom idag, vilket av Världsbanken definieras som att en person lever på under 3,1 USD om dagen. Hand in Hands övertygelse är att entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Var med och stöd vårt arbete där din gåva blir en investering i människors framtid. 
● 10 miljoner människor har fått förbättrade livsvillkor om vi räknar att för varje tränad entreprenör som får igång en affärsverksamhet och ökar sin inkomst, innebär det oftast att hela kvinnans familj får bättre levnadsvillkor. Därmed lyfter våra insatser hela familjer ur fattigdom med bättre framtidsutsikter för barnen.

Entreprenörer / Entreprenörskap

● Entreprenörskap är vägen ut ur fattigdom. Det är vår övertygelse.
● Vi har bidragit till att skapa över 2,2 miljoner företag och 3,3 miljoner jobb sedan starten i början på 90-talet.

Kvinnor / Kvinnors entreprenörskap

● Kvinnor har en central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både familjen och på samhället. Att utbilda och stärka kvinnor är nyckeln till att bekämpa fattigdom: Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 procent av sin inkomst på familjens välbefinnande, motsvarande siffra för män är 30-40 procent.

Jämställdhet

● Eftersom Hand in Hands fokuserar på kvinnor ger arbetet direkt effekt på kvinnors möjligheter att försörja sig själva och sina familjer. När kvinnor får en inkomst bidrar det att de får en starkare och mer jämlik roll i familjen såväl som i samhället. Ökad jämställdhet är en förutsättning för mer rättvisa samhällen eftersom kvinnor i fattiga länder lever mer utsatta liv än män.

Självhjälp / Självhjälpsgrupper

● Det första steget i Hand in Hands arbetsmodell är att mobilisera kvinnor i självhjälpsgrupper om ungefär 20 medlemmar. De får utbildning i gruppdynamik och finansiell disciplin. Tillsammans påbörjar de gemensamt sparande och utvecklar en viktig social gemenskap där de arbetar mot gemensamma mål.

Utbildning / Entreprenörsträning

● Medlemmarna i självhjälpsgrupperna får grundläggande entreprenörsutbildning innehållande bokföring, finansiering, marknadsföring och hur man driver en affärsverksamhet.

Hälsa

● En ökad inkomst leder till bättre hälsa eftersom man har råd med sjukvård och medicin. Det leder till bättre kosthållning och hygien som direkt påverkar människors hälsa.

Hållbarhet

● FN har tagit fram 17 globala hållbarhetsmål ”Sustainable Development Goals”. Det lägger grunden för hållbara samhällen och motverkar framtida konflikter. Hand in Hands arbete bidrar till 13 av de 17 hållbarhetsmålen.
● Hållbarhet är integrerat i alla delar i Hand in Hands arbete. Det genomsyrar alla hela vår modell och arbetssätt. Aktiviteter och projekt ska bidra till långsiktiga förbättringar i de lokala samhällena i verksamhetsländerna.
● Att kunna försörja sig själv och sin familj är en förutsättning för att kunna bygga hållbara samhällen. Hand in Hands arbete fokuserar därför på att förbättra den ekonomiska och sociala tryggheten för fattiga och utsatta människor.

Mikrolån

● Medlemmarna i självhjälpsgrupperna börjar direkt att spara små summor – både individuellt och gemensamt. Skulle någon behöva ta ett lån utöver gruppens egna besparingar och har fullföljt utbildningen, länkar vi dem till seriösa institut för mikrolån. Lånen får enbart användas för investeringar i deras affärsverksamhet.

Miljö

● De flest människor som vi riktar vår verksamhet till lever på landsbygden och de är starkt beroende av jordbruk. Därmed drabbas de ofta hårdast av klimatförändringarna. Vi fokuserar därför mycket på att skapa klimatsmarta företag och hållbara försörjningsmöjligheter.

Barnarbete

● Om familjer svälter ser många föräldrar inget annat val än att barnen måste jobba för familjens försörjning. Ibland säljs även barnen som slavar till arbetsgivare. Fattigdom är roten till barnarbete. Hand in Hand bekämpar fattigdom och en av effekterna blir att barnarbete utrotas. 
● Över 290 000 barn har mobiliserats in i skola. När familjens försörjning förbättras kan många barn lämna arbetet för skolan. Barn som inte tvingas till arbete får både en riktig barndom och skolgång vilket får positiva konsekvenser även för framtida generationer. 
● Skolgång är en rättighet för alla barn. Ju fler barn vi lyckas flytta från arbete till skola, desto mer bidrar vi till en bättre framtid för dessa barn och till att utrota fattigdomen på lång sikt.

Resultat

● Vi vet att varje krona hos Hand in Hand gör skillnad – alla investeringar följs upp. Dessutom är vi en kostnadseffektiv organisation som håller våra administrativa kostnader på minimum.
● Effekten av Hand in Hands arbete blir att många positiva förändringar såsom att fler barn kan gå i skolan, bättre hälsa, ökad jämställdhet, bättre miljö och ett ökat engagemang. När människors grundläggande behov är tillgodosedda de bättre förutsättningar att utkräva demokratiska rättigheter och att bidra till att bygga stabila samhällen.
● Vi vill ge människor de verktyg de behöver för att själv göra något åt sin situation, inte göra människor beroende av bistånd.