Gå till huvudinnehållet

Nya regler för arkivering av kvitton och fakturor

Riksdagen har beslutat om ändringar i bokföringslagens (BFL) arkiveringsregler, som träder i kraft den 1 juli 2024.

Den nya lagen innebär att alla bokföringsunderlag, inklusive leverantörsfakturor och kvitton för utlägg, inte längre behöver arkiveras i original. När en leverantör skickar en faktura direkt till er i styrelsen, behöver ni inte längre spara pappersoriginalet efter att ni har mailat in den till oss. Som styrelsemedlem gör man ofta utlägg för föreningen, vilket vanligtvis resulterar i papperskvitton. Dessa utlägg registreras i kundportalen, där ni bifogar ett foto eller en skannad kopia av kvittot.

Med den nya lagen behöver ni alltså inte längre spara pappersoriginalet, förutsatt att ni har laddat upp den digitala versionen på SBC Hemma. SBC arkiverar de digitala kopiorna enligt gällande riktlinjer och lagar. Denna förändring innebär en förenkling och effektivisering för styrelsen, med besparingar i både tid och utrymme.

Vad innebär ändringarna?

  • Leverantörsfakturor och kvitton för utlägg behöver inte längre sparas i original.
  • Skicka fakturor till oss via e-post – originalet behöver inte sparas om det finns uppladdat digitalt.
  • Registrera utlägg i kundportalen och bifoga ett foto eller en skannad kopia av kvittot.
  • Pappersoriginalet kan kastas när den digitala versionen finns tillgänglig.

Observera! Vänta med att kasta originalet tills ni är säkra på att den digitala versionen finns i kundportalen.