Gå till huvudinnehållet

Ny lag för underhållsplan från 1 januari 2024

Från 1 januari 2024 är en underhållsplan ett lagkrav för nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar. Underhållsplanen ska sättas för de kommande 50 åren och omfatta alla de delar av fastigheten som brf:en ansvarar för.

Lagkravet på underhållsplan är en del regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt” och träder i kraft 1 januari 2024. Det är nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar som enligt Bostadsrättslagen i sin ekonomiska plan ska inkludera en underhållsplan för de kommande 50 åren.

SBC - Jonas Nyman - Underhållsplanerare
Det här kommer att synliggöra vad slitaget faktiskt kostar över tid. Föreningar kan då ta höjd redan från början så att alla medlemmar är med och betalar för det framtida underhållet. Detta är helt i enlighet med rättviseprincipen i bostadsrättsföreningar.

Jonas Nyman, chef underhållsplanering på SBC

Lagkrav eller inte – alla brf:er behöver en underhållsplan

Oavsett om din bostadsrättsförening berörs av lagkravet eller inte, är en uppdaterad underhållsplan något vi rekommenderar alla då den är ett av de viktigaste verktygen för den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Med en uppdaterad underhållsplan får ni i styrelsen koll på underhållsbehovet de kommande 50 åren och möjlighet att planera föreningens ekonomi. Läs mer om varför alla föreningar behöver en underhållsplan.