KONTAKTA MIG
Fråga oss
Andrahandsuthyrning av bostadsrätt - Viktigt att tänka på
Start / Kunskapscentrum / Kunskapsbibliotek / Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt

Vi ger dig koll på fällorna vid andrahandsuthyrning av din bostadsrätt. För alla former av andrahandsuthyrning av en bostadsrätt krävs styrelsens tillstånd, oavsett om det gäller en vecka eller ett år.


Uthyrning utan tillstånd från styrelse eller hyresnämnd kan nämligen resultera i att bostadsrättshavaren blir av med sitt boende. Styrelsen kan efter anmaning välja att säga upp bostadsrätten och begära att bostadsrättshavaren flyttar ifrån lägenheten.

Vad ska en ansökan innehålla

En ansökan om andrahandsuthyrning bör vara skriftlig och ska innefatta skäl, hur lång tid bostaden ska hyras ut och till vem.

Vad är giltiga skäl till en uthyrning

Giltiga skäl är exempelvis samboende på prov, studier eller arbete på annan ort under en tid, sjukdom eller särskilda familjeförhållanden. Viktigt att komma ihåg är att för varje ny andrahandshyresgäst ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för. Önskar en medlem hyra ut ett rum behövs inget tillstånd så länge bostadsrättshavaren själv har kontroll över lägenheten, annars är upplåtelsen att betrakta som andrahandsuthyrning.

Godkänner inte styrelsen andrahandsuthyrningen kan bostadsrättshavaren få frågan prövad i hyresnämnden som bedömer samtliga parters argument och fattar ett avgörande beslut.

Hyr en medlem ut sin lägenhet i andra hand utan tillåtelse måste styrelsen agera direkt. Från det att styrelsen fått kännedom om uthyrningen ska en skriftlig begäran om rättelse till medlemmen skickas inom två månader, annars anses föreningen ha accepterat andrahandsupplåtelsen genom att inte vidta några åtgärder. Vid en sådan skriftlig begäran från styrelsen måste medlemmen antingen ansöka om lov att hyra ut bostaden i andra hand eller se till att uthyrningen upphör.

Vad bör den som ska hyra ut tänka på vid andrahandsuthyrning av sin bostadsrätt

 • Se över dina försäkringar.
 • Upprätta skriftliga avtal med andrahandshyresgästen.
 • Säkerställ att den hyra du tar ut är korrekt och enligt lag.
 • Skriv att andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet ifall uthyrningen pågår mer än två år.
 • Vid uthyrning av möblerad bostad, inkludera en inventarielista i kontraktet.
 • Plocka bort sådant som har högt affektionsvärde för dig.
 • Kontrollera hyresgästens ekonomi samt att denne saknar betalningsanmärkningar.

Vad bör föreningen tänka på vid andrahandsuthyrning

 • Sätt upp tydliga rutiner för vad som ska gälla vid andrahandsuthyrning och informera alla medlemmar.
 • Om föreningen ska tillåta korttidsuthyrning bör ett beslut ha fattats i föreningen där man övervägt för-och nackdelar med ett sådant beslut.
 • Tidsbegränsa andrahandsuthyrningen till exempelvis ett år. Detta ska dokumenteras i beslutet som medlemmen får.
 • Be bostadsrättshavaren att utse en kontaktperson med fullmakt som har rätt att agera i medlemmens ställe om styrelsen inte får tag på bostadsrättsinnehavaren.
 • Bostadsrättsföreningar har rätt att ta ut en årlig avgift av den som hyr ut sin bostadsrätt om detta är inskrivet i föreningens stadgar. Avgiften får högst vara ett årligt belopp om 10 procent av prisbasbeloppet.
 • Ta kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen och säkerställ att denne får viktig information som rör fastigheten såsom stadgar och ordningsregler.
 • Informera samtliga boende i föreningen om den nya hyresgästen

 

Läs mer om våra juridiska tjänster