Fråga oss
Start / Bostadsrättsrapporten / Trygghet och parkering är viktigast i brf:en

Trygghet och parkering viktigast för boende i brf

Vad är viktigt för boende i bostadsrättsföreningar och vad saknar de i sin nuvarande brf? Grunden till en attraktiv förening sätts i vad som efterfrågas av medlemmarna. Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 har frågat boende runt om i landet vad de vill ha.

Ekonomi, juridik och hållbarhet är ofta de områden som är av störst vikt i bostadsrättsföreningars arbete. Men för att en förening ska bli ännu mer attraktiv är det också viktigt att styrelsen har en förståelse för vad deras medlemmar värdesätter. Hälften av landets bostadsrättshavare uppger att tryggheten i föreningen är det som de värdesätter allra mest. Därefter är det tillgång till förrådsutrymmen, bra parkeringsmöjligheter samt ordning och reda i gemensamma utrymmen.

21 % anser att styrelsen informerar för dåligt 

 

Vad uppskattar då landets bostadsrättshavare minst hos sin nuvarande bostadsrättsförening? Hela 21 procent har uppgett otillräcklig information om styrelsens arbete. Utöver det svarar 16 procent att det investeras för lite i den digitala utvecklingen och 13 procent upplever det som negativt att man inte kan delta på årsstämman digitalt. 

– Som bostadsrättsförening är det viktigt att förstå och lyssna till medlemmarnas viljor. Om medlemmarna känner att de är väl informerade om vad deras styrelse gör kan det bidra till att fler också får upp ögonen för att engagera sig i sin förening. Något som i sin tur ger en positiv inverkan på styrelsens beslutsfattande, säger Fredric Gustafsson, CDO på SBC. 

Vilka saker uppskattar du minst hos din nuvarande bostadsrättsförening?

1. För dålig information om styrelsens arbete till föreningens medlemmar (21%)

2. För lite investerat i den digitala utvecklingen (16%)

3. För dålig representation bland åldrar (13%)

4. Att det inte finns möjlighet att delta på årsstämman digitalt (13%)

5. För dålig representation bland olika etniciteter (8%)

Illustration

 

 

Vad önskar du mer av din bostadsrättsförening framöver?

Ökat engagemang bland de boende i bostadsrättsföreningen (34%)

 

Hållbara investeringar (31%)

 

Ökad satsning på digitalisering av bostadsrättsföreningen (24%)

 

Ökad satsning på trygghet genom exempelvis kameror (23%)

 

Ökad satsning på gemensamma utrymmen (21%)

 

Annat (8%)

 

Vet ej (20%)

 

Ekonomi

Få känner oro trots dålig inblick i föreningens ekonomi

Även om köpet av bostadsrätt är en stor affär, är det många som inte har koll på brf:ens ekonomi.

Läs mer

Juridik

Boende har dålig koll på brf:ens regler

Vilka regler är vanligast att bryta mot i brf:en, och är de boende medvetna om att de gör det?

Läs mer

Energi & hållbarhet

Boende vill ha hållbara lösningar – men vill inte betala för dem

Miljö och hållbarhet är alltid aktuellt, inte minst bland brf:er. Ingen kan göra allt men bostadsrättsföreningarna kan göra mer.

Läs mer

Digitala trender

Många boende vill digitalisera sin bostadsrättförening

Men vilka digitala lösningar är det som efterfrågas, och är alla boende med på tåget?

Läs mer

Ladda ner i pdf-format

Ta del av hela Sveriges Bostadsrättsrapport 

Du som vill kan läsa rapporten i sin helhet som pdf.

 

Läs som pdf