Kundforum – Fråga oss!
Vinst för SBCs jurister i Högsta domstolen

Vinst för SBCs jurister i Högsta domstolen

Vi är mycket glada att kunna meddela att vår juristavdelning, via Therese af Jochnick, har vunnit en prövning av ett rättsfall i Högsta domstolen.

En huvudsaklig del av målet är av stor principiell vikt för framtida hyresrättsliga bedömningar och även för parters ställningstaganden och ageranden vid ingående av hyresrättsliga avtal. Det uppnådda resultatet i Högsta domstolen är prejudicerande och utgör gällande rätt. Den slutsats som kan dras av avgörandet är bl.a. vikten av att parterna redan vid ett hyresavtals ingående på ett tydligt sätt reglerar villkoren för förhyrningen och att en initial kostnad för anlitande av expertis i slutändan är en investering. Mål: T 3044-19