Gå till huvudinnehållet

Nu är vändpunkten nära för bostadsrättsföreningarnas ekonomi

Nu rapporterar vi SBCs BRF-Index för Q1 2024. För årets första kvartal har alla kostnadsparametrar ökat, förutom ränta och elkostnader. Vi spår att kostnaderna kommer att planas ut framöver men att kvardröjningseffekter kvarstår. I vårt BRF-index, som visar vad det kostar att driva en genomsnittlig brf, konstaterar vi att kostnaderna under Q1 2024 har ökat med 11,7 procent på årsbasis.

SBCs BRF-index visar att omkostnaderna under kvartal 1/2024 låg på 694 779 kronor för en genomsnittsförening på 4834 m². Jämfört med indexets start, 2022, har omkostnaderna ökat med totalt 27 procent.

Omkostnaderna för landets brf:er har ökat varje kvartal sedan 2022

Sveriges bostadsrättsföreningar har under det senaste året stått för stora ekonomiska utmaningar. Det syns tydligt i SBCs BRF-index som visar att omkostnaderna har ökat varje kvartal sedan Q2 2022. Inte minst har räntekostnaderna utgjort en betydande del i ökningarna, men det ändras nu. Efter två besked om oförändrad styrränta från Riksbanken minskar nu räntekostnaderna för första gången på två år – om än ytterst lite.

SBC - Markus Pålsson - Chef Verksamhetsinnovation och utveckling
Efter nästan två år av konstanta ökningar ser vi nu att det börjar lätta. Men även om kostnaderna inte fortsätter öka finns det föreningar som kommer behöva höja avgiften till följd av de kostnadsökningar som gjorts fram tills nu. Vi ser att sparandet, som ska användas för kommande underhåll, har minskat de senaste åren. Det är därför viktigt att styrelser arbetar med en uppdaterad underhållsplan för att fastställa sparandebehovet.

Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling på SBC

Räntan största utgiften – trots att den inte ökar

Den största utgiften i BRF-index har under en längre period varit räntan. Den har också de senaste kvartalen varit den post som ökat mest. Men när ränteökningarna har avstannat och ett nytt år gjort sitt intåg är det istället andra parametrar som ökar mer. Flera av dessa prisjusteras vid varje årsskifte och det är anledningen till att försäkring, sophämtning, vatten och avlopp samt fastighetsavgiften ökar. Även kostnaden för uppvärmning har stigit med omkring 10 procent i snitt.

– Trots prisjusteringar i början av året så ser vi att kostnaderna totalt minskar jämfört med sista kvartalet 2023, men på årsbasis ser vi fortfarande ökning. Många av dessa prisökningar är dessutom högre än de brukar och vi ska inte glömma att lågkonjunkturen fortsatt är ett faktum som påverkar både bostadsrättsföreningar och dess medlemmar. Vi ser flera tendenser som pekar på att hushållen har det svårare att få ihop ekonomin och samtidigt söker sig fler bostadsrättsföreningar till oss för att uppdatera underhållsplanen, budgeten eller ta ett nytt grepp om ekonomin, avslutar Markus Pålsson.

 

BRF-index – visar vad det kostar att driva en bostadsrättsförening

SBCs BRF-index, som presenteras en gång i kvartalet, utgår från sju parametrar och visar vad det kostar att driva en genomsnittlig bostadsrättsförening.