Fråga oss
Detta får man göra på sin balkong
Start / Aktuellt / Vad får man egentligen göra på sin balkong?

Vad får man egentligen göra på sin balkong?


Vårsol och tvåsiffriga plusgrader är tydliga tecken på att det är dags att inviga balkongen. Något som inte bara medför härligheter utan även kan skapa osämja.

Vanliga klagomål rör oftast grillning, rökning eller högljudda grannar. Vad gäller tobak går det inte, i enlighet med tobakslagen, att förbjuda rökning på balkongen. Men när det kommer till störningsmoment som os från grillen och festglada grannar ligger svaret hos den enskilda föreningen.

– När det inkommer klagomål till oss från föreningar är vår vanligaste rekommendation att det bör finnas tydliga ordningsregler där det framgår vad som är tillåtet och inte att göra på balkongen. Ett förslag är att föreningsstämman används för att diskutera regler så de får bredare förankring hos medlemmarna. Reglerna bör vara anpassade efter föreningen och fastigheten. Hur ser ventilationen ut? Finns det hög risk att matos kommer in i lägenheterna? Då kanske man bör sätta en tydlig regel kring just grillning.

Utöver vanliga klagomål kan den rådande situationen göra att uterummet spelar en viktigare roll och kommer till större användning.

– I och med coronaviruset kan vi se en mer kreativ användning av balkongen. Istället för att gå till gymmet tränas det exempelvis på balkongerna. Det kan även tänkas blir mer aktivitet i form av umgänge. När allmänna och offentliga sammankomster begränsas är det balkongen folk kan komma att använda. Något som såklart kan bidra till att ljudnivåer blir högre och riskerar att skapa irritation.

Men några förbud eller lagar kring aktiviteter på balkongen finns inte i dagsläget. Det är i slutändan den enskilda föreningen som sätter regler kring vad som gäller på balkongen och vad som är tillåtet. Varken bostadsrättslagen eller hyreslagen ger en förening möjlighet att förbjuda rökning på balkongen. Rökning på balkongen är tillåten i rimlig omfattning även om det kan upplevas som störande för grannarna.

– Som boende är det viktigt att ha sunt förnuft och respekt gentemot sina grannar, samt ha koll på vad som står i föreningens ordningsregler. Lagen säger att man inte får störa sina grannar, men samtidigt att man som granne skäligen måste tåla vissa saker. Om man bryter mot ordningsreglerna eller uppvisar ett olämpligt beteende som har skadlig inverkan på de andras boendemiljö, är det en domstol som måste fatta beslut innan personen kan bli vräkt från föreningen.

Läs mer om våra juridiska tjänster