Fråga oss
Tidsbrist drabbar Brf
Start / Aktuellt / Tidsbrist drabbar Brf

Tidsbrist drabbar bostadsrättsföreningar

Ett styrelseuppdrag i föreningen är en bra merit på Cv:t men framförallt är det en möjlighet att vara med och påverka beslut. SBCs senaste undersökning visar dock att det är svårt att locka unga till styrelsearbete. Tidsbrist är det som flest uppger som anledning, i synnerhet hos den yngre generationen.


Den största tröskeln och utmaningen med styrelsearbete är att det tar mycket tid i anspråk. Ofta upplevs styrelsemöten vara ineffektivt och långtråkiga. Det visar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum senaste undersökning genomförd av YouGov där svenskarna gett sin syn på arbetet i en bostadsrättsförening. Det är dock stor skillnad mellan åldrarna där de yngre och yrkesverksamma lyfter tiden som en mycket större utmaning jämfört med de som är äldre.

 

Vi på SBC arbetar på många sätt med att stödja och underlätta för föreningens styrelse. Våra medarbetare ger tips och råd till styrelseledamöterna i våra kundföreningar.

Tre tips på hur styrelsearbetet i bostadsrättsföreningar kan effektiviseras:

  1. Tillgängliggör information för samtliga medlemmar dit alla har åtkomst. Många föreningar använder en digital lösning där årsredovisning, stadgar och andra bestämmelser finns samlat. När det dags för en ny styrelse att ta över blir det enklare att lämna över uppdraget utan att viktig dokumentation går förlorad.
  2. Utbilda styrelsen! Om de som är aktiva i styrelsen vet vad som ska göras och när, uppstår det sällan missförstånd som kan vara tidskrävande att reda ut. Vi på SBC erbjuder en webbaserad styrelseutbildning som ger varje deltagare redskap som effektiviserar och förenklar arbetet. Här kan du läsa mer om vår Digitala styrelseutbildning: https://www.sbc.se/bostadrattsfragor/styrelsecertifiering-for-brfstyrelse/
  3. Förbered möten noggrant med tydlig agenda, så minimerar ni spontana frågor och beslut. Fika är alltid trevligt men lägg det i slutet av mötet då det finns möjlighet att smita om man vill.