Fråga oss
Sveriges Bostadsrättsrapport 2023
Start / Aktuellt / Sveriges Bostadsrättsrapport 2023

Sveriges Bostadsrättsrapport 2023

Allt fler bostadsrättsägare oroar sig för sin förenings ekonomi. Det visar sig när vi på SBC, för sjätte året i rad, presenterar Sveriges Bostadsrättsrapport. Ränteökningar, avgiftshöjningar och den rådande elkrisen visar sig vara de främsta orsakerna till den växande oron.


Det är nu för sjätte året i rad som vi på SBC genomför den årliga undersökningen Sveriges Bostadsrättsrapport. I samarbete med Ipsos har vi frågat över 1000 svenska bostadsrättsägare rykande akuella frågor som har med livet i bostadsrättsföreningen år 2023 att göra.

Var fjärde bostadsrättägare oroar sig över föreningens ekonomi

Rapporten visar att mer än var fjärde bostadsrättsägare oroar sig över föreningens ekonomi – en ökning med tio procentenheter jämfört med i fjol. Räntehöjningar, avgiftshöjningar och den rådande elkrisen visar sig vara de främsta orsakerna till oron. 

– Att vi ser en starkare oro bland landets bostadsrättsägare är inte förvånande. Den senaste tidens ränteökningar och inflation har gjort att många av landets bostadsrättsföreningar nu behöver se över sin ekonomi för att klara kommande utmaningar. Det påverkar såklart bostadsrättsägarna och skapar en osäkerhet kring hur föreningens situation kommer att påverka den egna ekonomin, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk Förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Många boende saknar insikt i den egna föreningens finanser

Trots att fler bekymrar sig för sin förenings ekonomi är det närmare var tredje som uppger att de helt eller delvis saknar insikt i föreningens finanser. Endast tolv procent svarar att de är helt insatta. Förtroendet för föreningens ekonomiska kompetens faller även med två procentenheter jämfört med föregående år och endast 53 procent anser att styrelsen är tillräckligt kunnig inom ekonomi. Dessutom anser majoriteten att föreningen inte alltid lägger pengar på rätt saker och mer än var fjärde, 26 procent, anser att deras avgift är för högt satt. 

Ränte- och avgiftshöjningar samt elkrisen oroar mest

– Ränteökningar, inflation och höga elkostnader har gjort att många av landets bostadsrättsföreningar tvingats höja sina avgifter. Något som självklart kan uppfattas som negativt av föreningens medlemmar. Men faktum är att höjningarna många gånger varit en absolut nödvändighet. För föreningar som tidigare haft låga avgifter och höga lån har det senaste årets ekonomiska utmaningar inneburit ett rejält bakslag, avslutar Markus Pålsson.

Läs Sveriges Bostadsrättsrapport 2023