Kundforum – Fråga oss!
Erbjudande från OBOS
    Start / Aktuellt / Realsolv Holdco AB har ingått avtal om förvärv av 56,8% av aktierna i SBC

Realsolv Holdco AB har ingått avtal om förvärv av 56,8% av aktierna i SBC


SBC har uppmärksammat att Realsolv Holdco AB genom helägda dotterbolag ingått avtal om förvärv av sammanlagt 23 393 463 aktier, motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) ("SBC") från Miselle AB, Tantal Investment AB och Triega AB. Den kontanta köpeskillingen som utgår uppgår till 26,25 kronor per aktie i SBC.

Förvärvet planeras att genomföras senast den 18 april 2019.

Vid genomförande av förvärven kommer förvärvsbolaget att passera budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. Förvärvsbolaget avser därför att inom fyra veckor från förvärvens genomförande lämna ett offentligt uppköpserbjudande (budpliktsbud) avseende resterande aktier i SBC.

Realsolv Holdco AB skriver i sitt pressmeddelande att "Detta pressmeddelande utgör eller innehåller inte ett offentligt uppköpserbjudande enligt 3 kap. 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden."

Pressmeddelande Realsolv Holdco AB