Fråga oss
Nya digitala beställningstjänster
Start / Aktuellt / Nya digitala beställningstjänster

Solceller och laddstolpar, nya digitala beställningstjänster

Sänk föreningens energiförbrukning och minska er miljöpåverkan. Nu kan SBC erbjuda er som bostadsrättsförening hjälp med en oberoende förstudie för installation av solceller och laddinfrastruktur för elbilsladdning. Med våra nya digitala tjänster kan ni enkelt göra en prisberäkning och beställa er förstudie. Vi utreder hur ni ska gå tillväga och tar fram ett beslutsunderlag. När beslutet är fattat hanterar vi upphandling och projektgenomförande, smidigt och enkelt. Investera hållbart för miljön, framtiden och föreningens ekonomi.


När ni ska besluta om att installera solceller är det viktigt att beslutet grundar sig i ett verkligt scenario. SBC har tagit fram ett koncept där vi i detalj undersöker och går igenom fastigheten och föreningens elbehov. Förstudien resulterar i en skriftlig rapport med rekommendation och handlingsplan och är ett utmärkt beslutsunderlag för vidare investeringsbeslut.

Förstudie av solceller innehåller:

 • Beskrivning av fastigheten och dess elbehov
 • Förslag på placering av solcellerna
 • Simulerad solelproduktion
 • Månatlig solelproduktion och självförsörjandegrad
 • Investeringskostnad och kostnadsbesparing
 • Gällande lagar och regelverk
 • Rekommendation och handlingsplan

I takt med att vi ständigt arbetar för att kunna erbjuda fler miljöanpassade och hållbara tjänster är vi på SBC glada att vi nu även kan erbjuda en förstudie för laddstolpar.

Förstudie av laddinfrastruktur innehåller:

 • Allmän information om vad föreningen bör känna till om elbilsladdning
 • Föreningens behov av laddning
 • Föreningens förutsättningar för elbilsladdning
 • Förslag till teknisk lösning för laddinfrastruktur
 • Förslag till drift och system för betalning av laddning

Vi vill också passa på att informera om att Naturvårdsverket erbjuder investeringsstöd till bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva.