Fråga oss
Information om elprisstödet - för dig i bostadsrättsförening
Start / Aktuellt / Elprisstöd

Information om elprisstödet

Under hösten 2022 beslutade regeringen att införa ett elprisstöd till de som drabbats hårdast av de höga elkostnaderna – privatpersoner och företag i elprisområde 3 och 4. Här kan du informera dig om vem som får ta del av elstödet och hur du i bostadsrättsförening med gemensamt elavtal kan hantera elstödet. Vi uppdaterar löpande här under SBC Aktuellt i takt med att ny information kommer från myndigheterna.


Vem får ta del av elstödet?

Den som har förbrukat el i hushållet under perioden 1 oktober 2021 - 30 september 2022, stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 och har ett eget elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning.

För bostadsrättshavare med eget elnätsavtal betalas stödet ut direkt till hushållet. Om föreningen har gemensamt elavtal är det bostadsrättsföreningen som står på avtalet som får ta del av stödet. 

När betalas elstödet ut till bostadsrättsföreningar, näringsidkare och juridiska personer?

I nuläget är det inte fastställt när stödet kommer att betalas ut. Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget om elstöd till näringsidkare och juridiska personer. I nästa steg kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen. Till skillnad från elstödet som utbetalas till privatpersoner kommer stödet till näringsidkare och juridiska personer begränsas av olika takbelopp. Här kan du läsa mer om elstöd till näringsidkare och juridiska personer på svk.se

När ska ansökan om elstöd göras för näringsidkare och juridiska personer?

Enligt förslaget – som först ska godkännas av EU-kommissionen - ska ansökan om stöd göras till Skatteverket tidigast den 30 maj 2023 och senast den 25 september 2023.

Hur ska vi i bostadsrättsföreningens styrelse hantera elstödet om vi har gemensamt elavtal?

Om bostadsrättsföreningen hade gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare den 17 november 2022 är det föreningen som får elprisstödet och inte medlemmarna eller hyresgästerna. Det blir då styrelsens uppgift att besluta om och hur stödet ska fördelas:

  • Bostadrättsföreningen kan behålla elprisstödet

  • Bostadrättsföreningen kan rabattera kommande elkostnader med summan från elprisstödet

  • Bostadsrättsföreningen kan föra vidare hela elprisstödet till medlemmarna eller hyresgästerna

Tänk på att det är viktigt att informera medlemmarna om vad som gäller för er bostadsrättsförening.

Kommande elprisstöd

Ett nytt elstöd som ska gälla hushåll i hela Sverige, alltså alla elområden 1-4 för perioden november och december 2022 har godkänts av Energimarknadsinspektionen. Regeringen tar nu fram en förordning för att kunna betala ut elstödet. Just nu finns det inga detaljer kring exakt när det kommer att ske. För att ta del av elstöd nummer två ska man ha stått på elnätsavtalet den 31 december 2022.