Kundforum – Fråga oss!
Bristande jämställdhet i brf-styrelser

Bristande jämställdhet i svenska bostadsrättsstyrelser

Det talas mycket om jämställdhet och antalet kvinnor i styrelser. I många branscher syns en förbättring, i bostadsrättsstyrelser står dock utvecklingen generellt still i landet.

Endast 38 procent av ledamöterna är nämligen kvinnor medan 62 procent är män, en oförändrad siffra gentemot förra året. Det visar Sveriges BostadsrättsCentrums kartläggning av drygt 3 000 bostadsrättsföreningar.

Det kan vara svårt att hitt styrelseledamöter till bostadsrättsföreningens styrelse.  SBCs kartläggning av drygt 15 000 styrelsemedlemmar i svenska bostadsrättsföreningar visar att det främst är män över 30 år som engagerar sig i sin förening.

Mest jämställda är föreningar i Dalarna, där hälften av alla ledamöter är kvinnor. Västra Götaland och Västerbotten är istället de minst jämställda länen där endast 36 procent av styrelserna består av kvinnor.

Sett till hur åldersfördelningen ser ut i bostadsrättsstyrelser visar kartläggningen att det främst är personer mellan 31-40 år som engagerar sig. Samtidigt är åldersgruppen 21-30 år underrepresenterade, där endast tolv procent sitter med i sin bostadsrättsförenings styrelse. Vad gäller de äldre, så visar kartläggningen att elva procent av landets ledamöter är över 71 år, varav den äldsta är otroliga 93 år gammal.

– Många föreningar har svårt att få medlemmar att engagera sig, vilket kan vara en anledning till att det inte är mer jämställt. Åtagandet att gå med i sin bostadsrättsstyrelse bland unga vuxna är också relativt lågt. För att alla aspekter av ett boende ska uppmärksammas är det viktigt med en styrelse där medlemmarna har en bred fördelning på såväl ålder som kön, säger Peter Björk, Marknads- och Försäljningschef på SBC.

SBC arbetar ständigt med att stötta föreningars arbete så att styrelseuppdraget inte behöver bli så tidskrävande, bland annat genom rådgivning och utbildning. I höstas lanserades SBC i samarbete med Styrelseakademien certifieringsutbildning på webben för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Efter avklarad utbildning blir deltagaren certifierad styrelseledamot i bostadsrättsföreningar.

– På SBC hoppas och tror vi att certifieringsutbildningen  ska underlätta att få ledamöter till styrelsearbetet och att det kan locka fler kvinnor och yngre att engagera sig, säger Peter Björk.

 

Läs mer om SBCs och StyrelseAkademiens cerifieringsutbildning för styrelser i bostadsrättsföreningar

 

Här är bostadsrättsstyrelser minst jämställda:

Västra Götalands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Västernorrlands län
Örebro län

 

Här är bostadsrättsstyrelser mest jämställda:

Dalarnas län
Östergötlands län
Västmanlands län
Gävleborgs län
Uppsala län

 

 

Antal kvinnor och män i bostadsstyrelser per län:

Län

Andel kvinnor

Andel män

Dalarnas län

50 %

50 %

Östergötlands län

46 %

54 %

Västmanlands län

43 %

57 %

Gävleborgs län

42 %

58 %

Uppsala län

42 %

58 %

Hallands län

41 %

59 %

Jämtlands län

40 %

60 %

Södermanlands län

39 %

61 %

Skåne län

39 %

61 %

Stockholms län

38 %

62 %

Örebro län

38 %

62 %

Västernorrlands län

37 %

63 %

Norrbottens län

37 %

63 %

Västerbottens län

36 %

64 %

Västra Götalands län

36 %

64 %