Fråga oss
Betänkande: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden
Start / Aktuellt / Betänkande: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Betänkande: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Utredningen Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden som har haft i uppdrag är att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen.


Utredningen föreslår bland annat:

- att bostadsrättsmarknaden behöver bli tydligare. Ett förslag är fler nyckeltal i föreningarnas årsredovisningar samt för mäklare att presentera vid försäljning som till exempel bostadsrättens andel av föreningens lån, vilket skulle öka konsumentens möjlighet att jämföra priset på olika bostadsrätter.

- att stärka skyddet för konsumenter i samband med nyproduktion genom att föreslå att det rättsliga skyddet för förhandtecknare förbättras, att information i ekonomiska planer och intygsgivning skärps.

- att skyddet mot rättsförluster i samband med pantsättning av bostadsrätt bör stärkas.

- att regeringen ska ge BFN, Bokföringsnämnden i uppdrag att ta fram en samlad vägledning till redovisning för bostadsrättsföreningar. Detta har länge varit ett önskemål från branschen. Det kommer att tvinga fram ett sätt att redovisa och skapa årsredovisningar som är lika och gör det tydligare för konsumenten som ska ta del av informationen.

- att ett krav på komponentavskrivning av byggnaden ska införas för bostadsrättsföreningar. Det innebär att fastigheten är uppdelad i komponenter som skrivs av på sin livslängd. Den informationen tillsammans med information om det planerade underhållet för dessa komponenter räcker för att ge en enhetlig och tydlig redovisning. Om den redovisningen medför att en bostadsrättsförening väljer att under en tid låta föreningen gå med förlust bör en upplysning lämnas i årsredovisningen om vilka överväganden som gjorts kring detta.

- att en teknisk underhållsplan på 50 år bör ingå i den ekonomiska planen för nyproduktion och ombildningar.

SBC har tidigare tillsammans med HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och FAR lagt fram ett förslag till ändrad redovisning för att bostadsrättsföreningar.

Syftet var att på ett tydligare sätt säkerställa att det finns tillräckligt med medel till kommande underhåll och att varje generation som bor i föreningen är med och betalar för slitaget. Konsumenten ska inte utsättas för oväntade kraftiga ökningar av avgifterna. Utredaren var enig med förslaget att varje generation bör vara med och betala för slitaget och hur mycket det kostar bör framkomma i en underhållsplan som föreningen ska hålla uppdaterad. Underhållsplanen förslås finnas med redan i den ekonomiska planen vid nybildande av en bostadsrättsförening. Förslaget till ändrad redovisning av avskrivning och avsättning till yttre underhåll ansåg dock inte utredaren var att föredra då enhetliga regler för redovisning i alla branscher vägde tyngre.

Utredarna bedömer att förändringar kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2019.

 

Länk till undersökningen >>