Fråga oss
SBC expert
Start / Aktuellt / SBC expert i morgon-tv

SBC expert i morgon-tv

I gårdagens Gomorron Sverige fanns SBCs expert på bostadsrättsekonomi Helena Klåvus i studion tillsammans med en representant från Swedbank för att diskutera huruvida bostadsrättsföreningar sparar för lite eller inte.


Swedbank presenterade i dagarna en utredning där de efter att ha analyserat drygt tusen föreningars ekonomi kom fram till att bostadsrättsföreningar sparar för lite. Swedbanks slutsats är att följderna av ett bristande sparande kan leda till att många föreningar kan behöva höja månadsavgifterna.

– Jag håller med Swedbank om att det är viktigt att hålla rätt avgiftsnivå och att föreningen även lägger undan pengar till framtida underhåll. SBCs åsikt är att den bästa vägen till rätt avgiftsnivå är föreningen har en aktuell och uppdaterad underhållsplan som styrelsen jobbar aktivt med tillsammans med en flerårsbudget. Tillsammans ger de en mycket god bild av föreningens behov av sparande, berättar Helena Klåvus.

I SBCs mönsterstadgar finns numer inskrivet att föreningen bör upprätta en underhållsplan och göra avsättningar till det framtida underhållet utifrån underhållsplanen.

– Vår erfarenhet är att en jämn och förutsägbar avgiftsnivå är det som eftersträvas i de allra flesta föreningar och för att lyckas med det är det viktigt att styrelsen ser till fastighetens framtida underhållsbehov men även till eventuell lånebild för föreningen. Underhållskostnader och kapitalkostnader är de två största utgiftsposterna i många bostadsrättsföreningar, avslutar Helena Klåvus.

 

Se inslaget på SVT Play ca 16 minuter in i sändningen >>