SBC - Aktuellt

Aktuellt


NYHET 2018-01-29

Dags för förnyade energideklarationer

Beställ en genomgång av er nya energideklaration idag och få professionell service och leverans via SBCs samarbetspartner Aktea. Aktea har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Umeå och samarbetet är rikstäckande dvs spänner över SBC:s samtliga marknadsområden.    Beställningar och Frågor: Mejla till projektledningstockholm@sbc.se

NYHET 2017-12-08

Tidsbrist drabbar styrelsen i Brfer

Den största tröskeln och utmaningen med styrelsearbete är att det tar mycket tid i anspråk. Ofta upplevs styrelsemöten vara ineffektivt och långtråkiga. Det visar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum senaste undersökning genomförd av YouGov där svenskarna gett sin syn på arbetet i

NYHET 2017-11-21

Tack för att ni kom!

SBC vill ta tillfället i akt och tacka alla besökare på bostadsrättsmässan som bidrog till att göra mässan mycket lyckad. Vi hade nöjet att få träffa många engagerade styrelseledamöter i vår monter och prata om frågor av dess slag som

NYHET 2017-11-14

Är era stadgar anpassade till de nya lagarna? Vi hjälper er!

Alla bostadsrättföreningar har en skyldighet att före den 30 juni 2018 uppdatera och anta nya stadgar. Det är därför hög tid för er i styrelsen att påbörja det arbetet. Som expert på juridik för bostadsrätter vet vi på SBC att

NYHET 2017-05-10

Betänkande: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Utredningen föreslår bland annat: - att bostadsrättsmarknaden behöver bli tydligare. Ett förslag är fler nyckeltal i föreningarnas årsredovisningar samt för mäklare att presentera vid försäljning som till exempel bostadsrättens andel av föreningens lån, vilket skulle öka konsumentens möjlighet att jämföra priset

NYHET 2017-07-31

Styrelsecertifiering för brf-styrelser

Styrelsen tar långsiktiga beslut om ekonomi och fastighetsskötsel men ansvarar också för det löpande arbetet. I takt med att värdet på bostadsrätter har ökat, har antalet föreningar som söker expertis inom styrelsefrågor blivit allt fler. Med certifieringen vill vi på

NYHET 2017-06-28

Hur hanterar styrelsen problem i soprummet

Felsortering, otillåtna grovsopor och allmänt skräp som slängs på golvet. Bostadsrättsföreningar betalar stora summor på att anställa externa företag till att hämta och köra iväg otillåtna grovsopor. Det har länge talats mycket kring slarvet i soprummet och nu tas krafttagen

NYHET 2017-06-12

Dags att hyresförhandla - låt SBC göra jobbet

Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med hyresförhandling avseende uthyrda bostadslägenheter. En bostadsrättsförening med hyresrätter är inte bara bostadsrättsförening utan också hyresvärd. Med det följer en rad skyldigheter varav att förhandla hyror enligt gällande regler kanske är en av de viktigaste.För

NYHET 2017-05-16

Krav på personalliggare för brf i rollen som byggherre

Från och med den 1 januari 2016 ställer Skatteverket krav på alla byggherrar att föra elektronisk personalliggare vid byggprojekt. Mer information om de nya reglerna finns i det brev som Skatteverket i november skickade ut till alla landets bostadsrättsföreningar. Om en förening tar hjälp

NYHET 2017-04-28

Vad säger egentligen årsredovisningen?

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under

NYHET 2017-03-30

Fastighetsskötaren om sitt arbete

Jag jobbar som fastighetsskötare men eftersom jag också är utbildad trädgårdsmästare har jag även trädgårdsansvar hos några föreningar som jag jobbar med. Mängden arbete för en fastighetsskötare ute hos kunderna kan variera. Jag är till exempel hos en och samma

NYHET 2017-03-26

Hanna Asplund är Teknisk förvaltare på SBC

Ingen dag är den andra lik i rollen som teknisk förvaltare på SBC. Ibland är dagarna som planerat men plötsligt händer något akut som gör att den dagen ställs helt på ända. Jag brukar säga att jag löser problem hela

NYHET 2017-02-07

Bristande jämställdhet i brf-styrelser

Endast 38 procent av ledamöterna är nämligen kvinnor medan 62 procent är män, en oförändrad siffra gentemot förra året. Det visar Sveriges BostadsrättsCentrums kartläggning av drygt 3 000 bostadsrättsföreningar. Det kan vara svårt att hitt styrelseledamöter till bostadsrättsföreningens styrelse.  SBCs kartläggning

NYHET 2016-11-18

SBC expert i morgon-tv

Swedbank presenterade i dagarna en utredning där de efter att ha analyserat drygt tusen föreningars ekonomi kom fram till att bostadsrättsföreningar sparar för lite. Swedbanks slutsats är att följderna av ett bristande sparande kan leda till att många föreningar kan

NYHET 2016-04-04

Rätt avgift för bostadsrätt

En bostadsrättsförening är inget vinstdrivande företag som ska se till att ha så mycket vinster som möjligt. Det är självkostnadsprincipen som gäller i en bostadsrättsförening.  Avgiften ska täcka de kostnader föreningen har för underhåll, drift och kapitalkostnader, det vill säga

NYHET 2016-01-13

SBC lämnar remissvar till Boverket

Boverket lämnar utifrån gällande lagstiftning allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. De allmänna råden syftar till att ge generella rekommendationer om tillämpningen av de aktuella bestämmelserna. Råden aktualiseras främst i samband med att ekonomiska planer upprättas och

NYHET 2015-02-04

Spekulationsköp och uthyrning i andrahand

Skälet till den nya trenden är det uppluckrade regelverket för andrahandsuthyrning som dels har gjort det lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, och dels möjliggjort för bostadsrättshavaren att ta ut en hög andrahandshyra som kan finansiera bostadsaffären. Vad