Kundforum – Fråga oss!

Aktuellt

NYHET 2020-12-18

Tips på bättre säkerhet i vinter

Vintern har gjort sitt intåg och med årstidens mörker kommer även inbrottstjuvarna. Under jul och nyår reser dessutom många bort och då passar tjuvarna på. Valet av bostad kan ske slumpmässigt, men de flesta inbrotten är noggrant förberedda. Tjuvar väljer ofta måltavlor

NYHET 2020-12-14

Solceller och laddstolpar, nya digitala beställningstjänster

När ni ska besluta om att installera solceller är det viktigt att beslutet grundar sig i ett verkligt scenario. SBC har tagit fram ett koncept där vi i detalj undersöker och går igenom fastigheten och föreningens elbehov. Förstudien resulterar i

NYHET 2020-12-11

Gömda risker i samband med hemleverans

I juletider pratas det ofta om ökad brandrisk i samband med levande ljus och tända brasor. Men hur många reflekterar egentligen över brandrisken som förvaring av paket i trappuppgången medför? I samband med hårdare restriktioner och rekommendationer att undvika shoppingcentrum

NYHET 2020-12-01

Back to Business

Denna jul ser vi tillsammans till att återstarta företag i de fattiga länder där pandemin slagit hårt. Detta sker genom kampanjen ”Back to Business” vilken har som mål att se till att 6 000 entreprenörer kan återuppta sin verksamhet. Läs mer om Hand

NYHET 2020-11-27

Dålig belysning?

Med höstdagjämningen bakom oss och omställning till vintertid blir belysningen allt viktigare för att lysa upp i mörkret. Förutom praktiska skäl är belysning även en bidragande faktor till en tryggare boendemiljö. I vår rapport "Sveriges Bostadsrättsrapport 2020" uppger hela 23

NYHET 2020-11-03

Tomträttens baksida

För drygt 100 år sedan infördes en lag som skulle möjliggöra för fler människor att bygga egna bostäder och flerfamiljshus. Men det som ursprungligen var en bostadssocial stödåtgärd för de som inte hade råd att köpa kommunal mark, har nu

NYHET 2020-10-27

Grattis Per!

Nyligen tillkännagavs att den amerikanska poeten Louise Glück får Nobelpriset i litteratur 2020 för sin diktsamling Vild Iris. Och den konstnär som målat motivet till bokomslaget är ingen mindre än vår egna Per Nergiz Johansson. – Eftersom jag jobbar med trädgård på SBC

NYHET 2020-10-19

Slipp straffavgift!

Som bostadsrättsförening kan ni beställa er energideklaration via oss på SBC. Du gör det enkelt via vår digitala tjänst. Här kan du även göra en prisberäkning, spara uppgifterna under tiden och skicka beställningen efter att ni tagit beslut på t.ex.

NYHET 2020-10-06

Styrelseutbildning möjliggjorde generationsskifte i bostadsrättsförening

Studenten Hugo Rydbeck har goda erfarenheter av tidigare föreningsengagemang och tackade därför glatt ja när han blev tillfrågad att sitta med i bostadsrättföreningens styrelse. Trots erfarenhet från tidigare upplevde han att det nya uppdraget skilde sig lite från de tidigare

NYHET 2020-09-24

Vinst i Högsta domstolen

En huvudsaklig del av målet är av stor principiell vikt för framtida hyresrättsliga bedömningar och även för parters ställningstaganden och ageranden vid ingående av hyresrättsliga avtal. Det uppnådda resultatet i Högsta domstolen är prejudicerande och utgör gällande rätt. Den slutsats

NYHET 2020-07-08

Utökat hyresstöd. Ansök nu!

Stöd enligt denna förordning får också lämnas till hyresvärdar som slutit avtal om hyra av lokal med hyresgäster som under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 var verksamma i de branscher som framgår av följande koder

NYHET 2020-07-02

Kamerabevakning

- Det skapar en trygghet att veta att området är kameraövervakat men styrelsen måsta ta reda på vad som gäller, säger Johan Lundin, Marknadsområdeschef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB i en intervju i Sveriges Radio. Bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar behöver inte

NYHET 2020-06-30

Utbildningen gjorde skillnad!

Efter flera års väntan kunde medlemmarna i Brf Wellingeby förra våren äntligen flytta in i de nybyggda husen i västra Stockholm. Många av de som skulle bilda den första styrelsen hade ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Tillsammans kom de överens

NYHET 2020-06-26

Så klarar du av värmeböljan i lägenheten

De som tänker tillbaka på sommaren 2018 minns den ofta som varm och svettig. Något som inte endast resulterade i glädje. I samband med att temperaturen steg och fläktarna sålde slut ökade värmen även inomhus markant. Enligt Folkhälsomyndigheten är den

NYHET 2020-06-16

Vad får man egentligen göra på sin balkong?

Vanliga klagomål rör oftast grillning, rökning eller högljudda grannar. Vad gäller tobak går det inte, i enlighet med tobakslagen, att förbjuda rökning på balkongen. Men när det kommer till störningsmoment som os från grillen och festglada grannar ligger svaret hos

NYHET 2020-06-05

Ny samarbetspartner för digital votering

Det är inte bara genomförandet och deltagandet på en bostadsrättsförenings årsstämma som har påverkats av coronapandemin. Förutom en vilja att själv inte riskera att bli smittad vid en sammankomst så känner många ett ansvar att inte sprida eventuell smitta till

NYHET 2020-05-15

Årsstämma 2020

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 16 juni 2020. Läs mer och anmäl dig här.

NYHET 2020-05-11

Information till aktieägare

Erbjudande från SBC Intressenter BidCo AB den 8 maj 2020 Läs erbjudandet här   Tvångsinlösen kungörelser Dagens Industri Post- och inrikes tidningar Svenska Dagbladet   God man Bolagsverkets beslut om förordnande av god man

NYHET 2020-04-17

Ny lag: Digitala årsstämmor i coronatider

I rådande situation är det av stor vikt att alla delar av samhället minskar risken för spridning av coronaviruset. Även bostadsrättsföreningarnas verksamhet bör ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. För att begränsa social interaktion och smittorisk inför nu regeringen

NYHET 2020-03-31

Lokalhyresgäster som inte kan betala

Många lokalhyresgäster drabbas av minskad omsättning och personalbrist, och hamnar därför i betalningssvårigheter. Detta drabbar även bostadsrättsföreningen som hyr ut lokalen. Risken är stor att föreningen får agera bank åt hyresgästen som inte kan betala hyran. Därmed äventyras också föreningens

NYHET 2020-03-30

SBC hjälper er hantera stämmorna på bästa sätt!

Med detta sagt är Covid-19 sedan den 2 februari 2020 klassad som samhällsfarlig sjukdom. Per den 29 mars fanns enligt Folkhälsomyndigheten 3 700 laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Sverige och 110 avlidna, främst i åldersgrupper över 70 år. Enligt smittskyddslagen har den

NYHET 2020-03-27

Energideklarerat?

Energideklaration enligt lag 2006:985 om Energideklaration för byggnader gäller i 10 år från det datum den utfärdas och om er förening inte har en giltig energideklaration på plats riskerar ni ett vitesföreläggande. Har din bostadsrättsförening en godkänd energideklaration? Som förening kan

NYHET 2020-03-20

Försiktighetsåtgärder p.g.a. coronaviruset

Vi bryr oss om både dig och våra medarbetare. Därför vidtar vi på SBC vissa försiktighetsåtgärder för att begränsa spridningen av coronaviruset. Vi uppmanar alla att följa händelseutvecklingen och myndigheternas råd och rekommendationer. • Våra medarbetare är friska och symptomfria när

NYHET 2020-03-19

Nu börjar jakten på Sveriges bästa årsredovisning

Årsredovisningen är ett viktigt dokument som ska ge en tydlig bild av föreningens verksamhet och ekonomiska status. Men att majoriteten av svenskarna uppger att de inte har speciellt bra koll på sin förenings ekonomi vittnar om att årsredovningen inte alla

NYHET 2020-03-09

Sveriges Bostadsrättsrapport 2020

2020 års rapport visar att det finns avsevärda skillnader mellan hur styrelseledamöter och övriga medlemmar i föreningen uppfattar styrelsens arbete. Det blir extra tydligt när det kommer till frågor om trygghet och säkerhet. Då menar fler än var fjärde medlem

NYHET 2020-02-26

Solceller och laddstolpar?

Vi arbetar tillsammans med Aktea som är helt oberoende specialister så att vi utgår helt från just er förenings behov och förutsättningar, och inte från vad just en specifik leverantör kan erbjuda. Precis som för energideklarationer har vi ett enhetspris

NYHET 2020-02-10

Kurt Knudsen är Årets Fastighetsförvaltare 2020

För andra året i rad kniper SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB vinsten som Årets Fastighetsförvaltare. Efter två finalplatser från SBC i årets upplaga av tävlingen står det nu klart att Kurt Knudsen, fastighetsförvaltare vid SBC i Göteborg, har vunnit. – Det känns

NYHET 2020-02-04

SBCs kompetensdagar

Under två halvdagar kommer SBC ha speciellt utformade seminarier för er som är aktiva inom en bostadsrättsförening. De berör ämnen som till exempel ekonomi, ombyggnationer och olika juridiska frågor. Seminarierna kommer att hållas på "Fastighetsmässan 2020" på Malmömässan den 26-27

NYHET 2020-02-03

Emil Lundström utsedd till VD och koncernchef i SBC

Emil Lundström, idag tf VD och koncernchef i SBC, har utsetts till VD och koncernchef för SBC från 1februari 2020. Emil anställdes i SBC år 2017 som CFO. Styrelsen i SBC För ytterligare information kontakta:Stefan Jakobsson, styrelseordförandestefan@jacobsson.ch070-819 60 00   Pressmeddelande

NYHET 2020-01-23

Finalister från SBC i Årets Fastighetsförvaltare

Båda finalisterna har gedigen erfarenhet inom yrket. Kurt Knudsen har varit på SBC sedan 2007. Han jobbar som fastighetsförvaltare på kontoret i Göteborg och har arbetat som förvaltare i 30 år. Robert Säfström har varit på SBC sedan 2019 och

NYHET 2020-01-22

Projekt under året?

Några exempel på väderberoende arbeten: Takarbeten Fasadarbeten Fönsterrenoveringar Balkongrenoveringar Dräneringar och gårdsbjälklagsrenoveringar Dessa genomförs lämpligast under den varma årstiden. För att kunna starta arbeten under 2020 är det nu därför hög tid för bostadsrättsföreningar att förbereda projekt och det rekommenderade första steget är att anlita SBCs

NYHET 2020-01-08

EU-direktivet om individuell mätning och debitering träder i kraft under 2021

Arbetet med IMD är i dagsläget omdiskuterat då Boverket inte klargjort hur det rent praktiskt ska gå till. För bostadsrättsföreningar med en förbrukning på över 200 kWh/kvadratmeter och år kommer mätutrustning att behöva installeras. Dock kan undantag medges om investeringen

NYHET 2019-11-25

Avnotering av SBC

Enligt beslut av NGM kommer SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABs aktier att avnoteras från NGM Equity. Sista dag för handel i aktien är den 20 december 2019. Pressmeddelande För ytterligare information kontakta:Emil Lundström tf VD och koncernchefemil.lundstrom@sbc.se08-501 150 14

NYHET 2019-11-08

Hand in Hand

Vi på SBC är sedan 2017 stolt samarbetspartner till hjälporganisationen Hand in Hand som bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Det är nu andra gången som vi åker tillsammans till Indien för att se och lära oss mer om arbetet på plats.

NYHET 2019-08-27

SBCs halvdagar

Under två halvdagar kommer SBC ha speciellt utformade seminarier för er som är aktiva inom en bostadsrättsförening. De berör ämnen som till exempel ekonomi, ombyggnationer och olika juridiska frågor. Seminarierna kommer att hållas på "Fastighetsmässan 2019" på Åbymässan i Göteborg

NYHET 2019-08-16

Fastighetsmässan

Fastighetsmässan är Nordens ledande inom fastighetsbranschen som samlar ledande aktörer inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö och digitalisering. Ambitionen är att samla hela värdekedjan inom fastighetsbranschen under ett och samma tak. Därför arbetas kontinuerligt med att få med så många

NYHET 2019-04-12

FC Sun Intressenter AB har förvärvat 56,8 procent av aktierna i SBC

FC Sun Intressenter är ett nybildat svenskt aktiebolag som sedan slutet av mars 2019 är moderbolag i Realsolvgruppen. Bolaget ägs indirekt av Realsolv Holdco AB, ett bolag delägt av grundare till Realsolvgruppen och med Fidelio Capital som huvudägare. Realsolvgruppen formar framtidens förvaltnings- och

NYHET 2019-04-05

Årsstämma 2019

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 6 maj 2019. Läs mer och anmäl dig här. Förslag till beslut vid årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

NYHET 2019-03-29

Årsredovisning

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum hade vid slutet av 2018 cirka 4 000 avtalskunder. Omsättningen var 436 (431) miljoner kronor och rörelsemarginalen var för året 15 (13) procent och det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 126 (118) mkr. Vid årets

NYHET 2019-03-27

Dags att energideklarera!

Energideklaration enligt lag 2006:985 om Energideklaration för byggnader gäller i 10 år från det datum den utfärdas och om er förening inte har en giltig energideklaration på plats riskerar ni ett vitesföreläggande. Har din bostadsrättsförening en godkänd energideklaration? Som förening kan

NYHET 2019-03-19

Sveriges Bostadsrättsrapport 2019

För andra året publicerar vi Sveriges Bostadsrättsrapport. Drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18 - 65 år har fått ge sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv i en branschundersökning genomförd av Ipsos NORM.

NYHET 2019-03-13

Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar att gälla, vilket berör bostadsrättsföreningar som är en form av ekonomisk förening. Den nya lagen säger att en ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om

NYHET 2019-03-08

Realsolv Holdco AB har ingått avtal om förvärv av 56,8% av aktierna i SBC

SBC har uppmärksammat att Realsolv Holdco AB genom helägda dotterbolag ingått avtal om förvärv av sammanlagt 23 393 463 aktier, motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) ("SBC") från Miselle AB, Tantal Investment AB

NYHET 2019-02-15

OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande

OBOS BBL offentliggjorde den 16 januari 2019 att OBOS förvärvat aktier motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ). OBOS passerade därigenom budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. OBOS offentliggör härmed ett budpliktsbud

NYHET 2019-02-14

Ny version av Vår Brf-appen

Vi förbättrar nu den uppskattade appen som lanserades förra året ytterligare genom att öppna upp delar av den även för bostadsägare. Detta är en del i vår pågående digitaliseringsprocess och en önskan att utöka vår servicegrad. SBCs app förenklar styrelsearbetet i

NYHET 2019-01-28

Hög tid att dra igång projektförberedelser!

Med SBCs projektledning kan ni som förening få hjälp med hela arbetet från vägledning av nödvändiga styrelsebeslut och ansökningar av myndighetstillstånd till upphandling och projektledning ända fram till en godkänd slutbesiktning. Några exempel på väderberoende arbeten:• Takarbeten• Fasadarbeten• Fönsterrenoveringar• Balkongrenoveringar• Dräneringar

NYHET 2019-01-24

Sveriges bästa årsredovisning

Både spekulanter och boende i en bostadsrättsförening bör ha koll på årsredovisningen. Men med mycket siffror, svåra begrepp och tråkig design så är det tyvärr många som väljer att bortse från det viktiga dokumentet. I en ny tävling vill vi

NYHET 2019-01-23

Bostadsrätt i fokus

Kom och träffa oss på Fastighetsmässan i Kista 6-7 mars. Vi finns i monter F:07. Dessutom vill vi hälsa dig varmt välkommen till två matnyttiga halvdagar med ett flertal seminarier för dig som driver, förvaltar eller har ett styrelseuppdrag i en

NYHET 2019-01-23

Kristin Lövendahl nominerad till Årets Fastighetsförvaltare

Grattis, du är nominerad till årets fastighetsförvaltare. Hur känns det?-Fantastiskt! Det är ett kvitto på att jag jobbar i ett team där vi lyfter varandra och arbetar tillsammans. Det känns otroligt roligt och kom som en stor överraskning. Hur hamnade du

NYHET 2019-01-16

Fastighetsmässan

Fastighetsmässan den 6-7 mars 2019 på Kistamässan är branschens mest spännande mötesplats. Här träffar du de mest inflytelserika fastighetsaktörerna från hela Sverige inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö, säkerhet och digitalisering. Tillsammans förbättrar, utmanar och utvecklar vi framtidens fastigheter -

NYHET 2018-12-03

Få svar i vårt nya kundforum

Välkommen in till vårt nya kundforum. Här kan du ställa dina egna frågor och få svar från oss på kundtjänst, men också ta del av de svar som andra har fått. Allt för att du ska få svar så lätt

NYHET 2018-11-07

Lansering av SBC Responsum

Branschen går mot en specialisering i takt med att samhället och juridiken blir alltmer komplex. Som allmänpraktiserande jurist/advokat eller som verksam inom ett annat rättsområde kan du nu få hjälp att belysa en specifik frågeställning på bostadsrättens område för att

NYHET 2018-10-26

Bostadsrättsmässan Göteborg

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom

NYHET 2018-08-17

Lansering av Vår Brf-appen

Vi har lyssnat på dig som kund och tagit fram en mobil version av SBCs kundportal Vår Brf. Detta är en del i vår pågående digitaliseringsprocess och en önskan att utöka vår servicegrad. SBCs app förenklar styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen genom att

NYHET 2018-08-14

Erbjudande stadgar

Som expert på juridik för bostadsrätter vet vi att det kan vara svårt att veta om föreningens stadgar är anpassade till de nya lagändringarna. Avgift för upplåtelse av lägenhet i andra hand? Giltigt tillvägagångssätt för kallelse till stämma? Vi hjälper

NYHET 2018-08-13

Bostadsrättsmässan

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom

NYHET 2018-07-24

Erbjudande om hyresförhandling

Vi är ett av Sveriges ledande bolag för tjänster till bostadsrättsföreningar samt fastighetsägare. Våra jurister är experter på hyres och fastighetsjuridik. De flesta fastigheter har en så kallad förhandlingsordning tecknad med Hyresgästföreningen. Hyresförhandlingar måste då föras med dem om man

NYHET 2018-04-25

Hantering av personuppgifter och GDPR

Bakgrunden till GDPR Sedan PuL, personuppgiftslagen kom för 20 år sedan har den tekniska utvecklingen gått framåt mycket fort. Idag är det möjligt att samla in och spara stora mängder data som kan kopplas till en person. Det påverkar de personliga

NYHET 2018-04-13

Kivra

Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot och hantera posten från oss digitalt, därför har vi anslutit oss till Kivra. Med Kivra slipper du papper och får istället posten från företag du är kund hos och

NYHET 2018-03-27

Ny tjänst för att beställa energideklaration

Nu har SBC lanserat en digital tjänst för att beställa en energideklaration direkt online! Du kan även göra en prisberäkning, spara uppgifterna och göra beställningen efter att ni tagit beslut på t.ex. ett styrelsemöte. Ni som har er tekniska förvaltning

NYHET 2018-03-20

Lansering Marknadsplatsen

I samband med SBC Sveriges BostadsrättsCentrums digitala satsning breddar nu företaget sitt erbjudande ytterligare och lanserar en helt ny plattform. Marknadsplatsen ska ge boende i en SBC-förening en unik möjlighet att ta del av exklusiva erbjudanden inom boendenära tjänster från

NYHET 2018-03-16

Sveriges Bostadsrättsrapport

SBC har tagit fram en rapport som vi kallar Sveriges Bostadsrättsrapport. I denna rapport har vi frågat över 1 000 bostadsrättsägare kring aktuella frågor som berör framtiden inom ekonomi, juridik, framtid och hållbarhet. På SBC jobbar vi ständigt för att göra styrelsearbetet för landets bostadsrättsföreningar

NYHET 2018-03-05

SVT - kallt i lägenheten

Under helgen har SBCs chef för teknisk förvaltning, Nina Wahlberg, intervjuats av SVT om det fortsatt aktuella ämnet "Kallt i lägenheten". Om din bostad har varit kallare än 20 grader under en längre tid kan du bland annat ansöka om ersättning

NYHET 2018-01-29

Dags för förnyade energideklarationer

Beställ en genomgång av er nya energideklaration idag och få professionell service och leverans via SBCs samarbetspartner Aktea. Aktea har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Umeå och samarbetet är rikstäckande dvs spänner över SBC:s samtliga marknadsområden.    Beställningar och Frågor: Mejla till projektledningstockholm@sbc.se

NYHET 2017-12-08

Tidsbrist drabbar styrelsen i Brfer

Den största tröskeln och utmaningen med styrelsearbete är att det tar mycket tid i anspråk. Ofta upplevs styrelsemöten vara ineffektivt och långtråkiga. Det visar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum senaste undersökning genomförd av YouGov där svenskarna gett sin syn på arbetet i

NYHET 2017-11-14

Är era stadgar anpassade till de nya lagarna? Vi hjälper er!

Alla bostadsrättföreningar har en skyldighet att före den 30 juni 2018 uppdatera och anta nya stadgar. Det är därför hög tid för er i styrelsen att påbörja det arbetet. Som expert på juridik för bostadsrätter vet vi på SBC att

NYHET 2017-07-31

Styrelsecertifiering för brf-styrelser

Styrelsen tar långsiktiga beslut om ekonomi och fastighetsskötsel men ansvarar också för det löpande arbetet. I takt med att värdet på bostadsrätter har ökat, har antalet föreningar som söker expertis inom styrelsefrågor blivit allt fler. Med certifieringen vill vi på

NYHET 2017-06-28

Hur hanterar styrelsen problem i soprummet

Felsortering, otillåtna grovsopor och allmänt skräp som slängs på golvet. Bostadsrättsföreningar betalar stora summor på att anställa externa företag till att hämta och köra iväg otillåtna grovsopor. Det har länge talats mycket kring slarvet i soprummet och nu tas krafttagen

NYHET 2017-06-12

Dags att hyresförhandla - låt SBC göra jobbet

Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med hyresförhandling avseende uthyrda bostadslägenheter. En bostadsrättsförening med hyresrätter är inte bara bostadsrättsförening utan också hyresvärd. Med det följer en rad skyldigheter varav att förhandla hyror enligt gällande regler kanske är en av de viktigaste.För

NYHET 2017-05-16

Krav på personalliggare för brf i rollen som byggherre

Från och med den 1 januari 2016 ställer Skatteverket krav på alla byggherrar att föra elektronisk personalliggare vid byggprojekt. Mer information om de nya reglerna finns i det brev som Skatteverket i november skickade ut till alla landets bostadsrättsföreningar. Om en förening tar hjälp

NYHET 2017-05-10

Betänkande: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Utredningen föreslår bland annat: - att bostadsrättsmarknaden behöver bli tydligare. Ett förslag är fler nyckeltal i föreningarnas årsredovisningar samt för mäklare att presentera vid försäljning som till exempel bostadsrättens andel av föreningens lån, vilket skulle öka konsumentens möjlighet att jämföra priset

NYHET 2017-04-28

Vad säger egentligen årsredovisningen?

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under

NYHET 2017-03-30

Fastighetsskötaren om sitt arbete

Jag jobbar som fastighetsskötare men eftersom jag också är utbildad trädgårdsmästare har jag även trädgårdsansvar hos några föreningar som jag jobbar med. Mängden arbete för en fastighetsskötare ute hos kunderna kan variera. Jag är till exempel hos en och samma

NYHET 2017-03-26

Hanna Asplund är Teknisk förvaltare på SBC

Ingen dag är den andra lik i rollen som teknisk förvaltare på SBC. Ibland är dagarna som planerat men plötsligt händer något akut som gör att den dagen ställs helt på ända. Jag brukar säga att jag löser problem hela

NYHET 2017-02-07

Bristande jämställdhet i brf-styrelser

Endast 38 procent av ledamöterna är nämligen kvinnor medan 62 procent är män, en oförändrad siffra gentemot förra året. Det visar Sveriges BostadsrättsCentrums kartläggning av drygt 3 000 bostadsrättsföreningar. Det kan vara svårt att hitt styrelseledamöter till bostadsrättsföreningens styrelse.  SBCs kartläggning

NYHET 2016-11-18

SBC expert i morgon-tv

Swedbank presenterade i dagarna en utredning där de efter att ha analyserat drygt tusen föreningars ekonomi kom fram till att bostadsrättsföreningar sparar för lite. Swedbanks slutsats är att följderna av ett bristande sparande kan leda till att många föreningar kan

NYHET 2016-04-04

Rätt avgift för bostadsrätt

En bostadsrättsförening är inget vinstdrivande företag som ska se till att ha så mycket vinster som möjligt. Det är självkostnadsprincipen som gäller i en bostadsrättsförening.  Avgiften ska täcka de kostnader föreningen har för underhåll, drift och kapitalkostnader, det vill säga

NYHET 2016-01-13

SBC lämnar remissvar till Boverket

Boverket lämnar utifrån gällande lagstiftning allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. De allmänna råden syftar till att ge generella rekommendationer om tillämpningen av de aktuella bestämmelserna. Råden aktualiseras främst i samband med att ekonomiska planer upprättas och

NYHET 2015-02-04

Spekulationsköp och uthyrning i andrahand

Skälet till den nya trenden är det uppluckrade regelverket för andrahandsuthyrning som dels har gjort det lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, och dels möjliggjort för bostadsrättshavaren att ta ut en hög andrahandshyra som kan finansiera bostadsaffären. Vad