Fråga oss
Start / Våra tjänster / Energi och Miljö / Att söka stöd för energieffektivisering

Sök stöd för energieffektivisering

Visste du att regeringen den 20 juni 2021 beslutade att införa ett nytt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus? Stöd får ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar en byggnads energiprestanda med minst 20 procent.

Reglerna om stöd trädde i kraft den 1 oktober 2021 och stödet kan sökas från detta datum. Som bostadsrättsförening/fastighetsägare kan ni få upp till 50 procent i bidrag med godkänd ansökan. Länsstyrelsen handlägger, granskar och beslutar inkomna ansökningar, och Boverket betalar ut stödet.

Vem har rätt att söka energieffektiviseringsstödet?

Via oss kan ni beställa en förstudie och ett åtgärdspaket som resulterar i en betydande energibesparing, lägre driftskostnader, bättre inomhusklimat och ett resurssmart och hållbart boende för er i föreningen. Detta kan vi hjälpa er med:

 • Förstudie som talar om i fall ni är berättigade till stöd
 • Komplett bidragsansökan samt upphandling av åtgärdspaket som ger minst 20 procent energibesparing, och som är listade i förstudien genom:
  • Framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av totalentreprenad
  • Bygglovshantering
  • Bidragsansökan
  • Byggprojektledning och kontroll
 • Endast bidragsansökan (i det fall ni själva önskar att ta fram alla bidragsgrundande kostnader i punkten ovan)
 • Agera som er certifierade energiexpert, (CEX) vilket är ett krav vid ansökan
 • Agera ombud vad gäller uppföljning och rapportering till myndighet

Offertförfrågan, ja tack

Har ni en uppdaterad underhållsplan?

I er underhållsplan framgår det om ni redan har åtgärder planerade som kan höja energieffektiviteten i er fastighet. Med bidraget är det läge att prioritera dem nu för att öka chanserna till att omfattas av stödet. Vi kan hjälpa er uppdatera er underhållsplan från SBC och har ni ingen underhållsplan kan vi hjälpa er att ta fram en.

Underhållsplan

Exempel på åtgärder för energieffektivisering
 • Isolering av tak och fasader (klimatskal) och fönsterbyten
 • Fläkt och pumpbyten
 • Effektivisering av F-system och installation av frånluftsvärmepump,
 • Solceller till er fastighetsel
 • Effektivisering av värmesystemet inklusive injusteringar av alla typer av ventiler, (både värme och VVC) byte av termostater, byte till värmepump, kulvertbyte mm
 • Byte till energisnålare belysning (LED m.m.)

Varmt välkommen att kontakta oss via offertförfrågan SBC Energieffektiviseringsstöd så berättar vi mer.

Offertförfrågan, ja tack