Gå till huvudinnehållet

Så behandlar vi dina kontaktuppgifter

SBC har erhållit kontaktuppgifter till dig som styrelseledamot i en bostadsrättsförening från HittaBrf, 040-694 19 19. Det är namn, efternamn, e-postadress och telefonnummer i din egenskap av styrelseledamot. SBC behandlar dessa uppgifter för information om sina tjänster. SBC är personuppgiftsansvarig för registret.

SBC kan även komma att dela dessa kontaktuppgifter med tredje part inom förvaltningsbranschen för att din bostadsrättsförening ska kunna få relevanta erbjudanden inom bostadsrättsområdet, som komplement till SBCs tjänsteutbud.

SBC sparar aldrig uppgifterna under längre tid än vad som är direkt nödvändigt med tanke på syftet, normalt maximalt 1 år som motsvarar en mandatperiod i styrelsen.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för SBCs och i förekommande fall tredje parts berättigade intresse av marknadsföring av relevanta tjänster för bostadsrättsföreningar. Uppgifterna är inte integritetskänsliga, de är åtkomliga via offentliga register och avser personer i egenskap av företrädare för en juridisk person.

Du har rätt att invända mot dessa behandlingar. Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa på en faktisk berättigad anledning till att fortsätta.

Vi är måna om att all personlig information som finns lagrad hos oss är korrekt. Om du skulle upptäcka att vi trots detta har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om dig i våra register ber vi att du meddelar oss detta så vi har möjlighet att korrigera, komplettera eller ta bort information.

Har du frågor om dina personuppgifter skickar du ett meddelande till dataskyddsombud@sbc.se

Mer om våra tjänster