Kundforum – Fråga oss!

Styrelsecertifiering

Trots att föreningar ofta hanterar större summor pengar än många aktiebolag är det vanligt med ledamöter som saknar rätt kompetens för att leda ett effektivt och långsiktigt styrelsearbete för sin bostadsrättsförening.

 

Styrelsen ansvarar för att fatta beslut om föreningens ekonomi och fastighetens skötsel. Vi på SBC vill höja kunskapsnivån och hjälpa styrelser på traven att fokusera på rätt saker.

Därför har vi på SBC tillsammans med den ideella föreningen StyrelseAkademien skapat en digital utbildning i styrelsekunskap. Det är en gedigen utbildning med ett ”test” i slutet i samarbete med StyrelseAkademien som står bakom den individuella certifieringen.

Om utbildningen

Certifieringsutbildningen syftar till att fördjupa kunskaperna i föreningsstyrning och styrelsearbete, så att deltagarna på ett professionellt sätt kan bidra till värdeutveckling och medlemsnytta i en bostadsrättsförening. Utbildningen är helt webbaserad och i sju separata avsnitt, med efterföljande tentamen. Klarar deltagaren tentamen får den SBCs och StyrelseAkademiens Certifikat i Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar. 

Du följer en fiktiv nytillträdd styrelse under ett år där du får följa med i deras frågeställningar och problem. Du kan avbryta och börja igen när du själv vill, du behöver alltså inte gå hela utbildningen på en gång. Hela utbildningen inklusive certifieringstestet tar 2-3 timmar att genomföra.

Utbildningen är heltäckande och under kursens gång får deltagaren exempelvis kunskap om att hålla bra möten samt hjälp med juridiska frågor och ansvarsfördelning.


Frågor som tas upp i utbildningen:

 • Lagen om ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättslagen
 • Stadgar
 • Ändring av stadgar
 • Föreningsstämmor
 • Årsstämma
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Revisor
 • Valberedning
 • Vilka som inte får väljas in i styrelsen
 • Ersättning till styrelsen
 • Registrering av styrelseledamöter
 • Styrelsens ansvar
 • Styrelseledamöternas ansvar
 • Styrelseordförandens ansvar
 • Tystnadsplikt
 • Styrelsens beslutsförhet
 • Styrelsebeslut
 • Styrelseprotokoll
 • Medlemsförteckning
 • Lägenhetsförteckning
 • Underhållsplan
 • Årsavgift
 • Andra avgifter
 • Ansvar vid lägenhetsbråk
 • Likhetsprincipen 
 • Klicka här för pris, beställning eller att läsa mer om utbildningen >>

KUNSKAPSTEST

Vad kan du om styrelsearbete?

Hur mycket kan du om styrelsearbete i en bostadsrättsförening? Testa dina kunskaper i SBCs styrelsekunskapstest genom att svara på fem snabba frågor om styrelsearbetet.