Fråga oss
Solceller eller laddstolpar?
Start / Aktuellt / Solceller och laddstolpar?

Solceller och laddstolpar?

Nu kan vi erbjuda er som bostadsrättsförening hjälp med förstudie av solceller och laddinfrastruktur för elbilsladdning.


Vi arbetar tillsammans med Aktea som är helt oberoende specialister så att vi utgår helt från just er förenings behov och förutsättningar, och inte från vad just en specifik leverantör kan erbjuda. Precis som för energideklarationer har vi ett enhetspris på 12 500kr exkl. moms för föreningar med upp till 70 lägenheter (omfattande 1 byggnad). Är ni en större förening så kontakta oss så tar vi fram ett anpassat pris beroende på antal lägenheter.

Förstudie av solceller innehåller:

• Beskrivning av fastigheten och dess elbehov
• Förslag på placering av solcellerna
• Simulerad solelproduktion
• Månatlig solelproduktion och självförsörjandegrad
• Investeringskostnad och kostnadsbesparing
• Gällande lagar och regelverk
• Rekommendation och handlingsplan

Förstudie av laddinfrastruktur innehåller:
• Allmän information om vad föreningen bör känna till om elbilsladdning
• Föreningens behov av laddning
• Föreningens förutsättningar för elbilsladdning
• Förslag till teknisk lösning för laddinfrastruktur
• Förslag till drift och system för betalning av laddning

Obs! Naturvårdsverket erbjuder investeringsstöd till bostadsrättsföreningar, stiftelser och samfälligheter som vill installera laddningspunkter som ska användas av dem själva. Läs mer här.

Beställ förstudien via e-post

Akteas konsulter är oberoende specialister på energieffektivitet och sund inomhusmiljö i fastigheter och verksamheter. De arbetar för ett stort antal fastighetsägare och företag från kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Uppsala. Som oberoende konsult har Aktea ingen koppling till produktleverantörer och kan därmed bidra med opartiska råd och rekommendationer för installation av solceller och laddinfrastruktur.

Läs även om:
-Momsavdrag för solcellsanläggningar
-EU-direktivet om individuell mätning och debitering träder i kraft under 2021