Fråga oss
Start / Våra tjänster / Vår Brf – allt som rör din förening

Vår Brf – allt som rör din förening

Vår Brf är en portal som samlar allt som rör föreningen på ett och samma ställe. Vår Brf gör livet som styrelseledamot i en SBC-förening så enkelt som möjligt.

Få koll på ekonomin

I Vår Brf hittar du allt som rör föreningens ekonomi. Du kan se inkomna fakturor, förfallna avier, bankmedel, resultaträkning, balansräkning och med mera. Det är också här som ni tillsammans med SBC färdigställer er årsredovisning.

Webbattest

Med SBC Webbattest sätter ni själva upp ett attesteringsflöde och hanterar därefter alla fakturor direkt i portalen. Tjänsten rekommenderas av revisorer och är mycket säkrare än en traditionell rutin med attestsignaturer på papper. Tjänsten ingår i förvaltningsarvodet.

Budgetverktyg

I Vår Brf kan ni följa föreningens budget samt ändra och godkänna det budgetförslag ni får från SBC. Här hittar ni också verktyg för budgetanalys.

Digitala fakturor och arkivering

Alla fakturor till er förening skickas till SBC och blir tillgängliga i Vår Brf. Ni behöver med andra ord inte längre arkivera era fakturor själva, utan det sköter SBC. Långtidsarkiveringen sker i säkert bergrum och ingår i förvaltningsarvodet.

Huset – Förvaltarrapport

I fliken ”Huset” kan du följa vårt arbete med att sköta er tekniska förvaltning. Här hittar du både alla tidigare tekniska uppdrag och det vi jobbar med just nu. Förvaltaren uppdaterar ärendeloggen i Vår Brf så snart viktiga händelser inträffar rörande aktuella uppdrag. Du och din förening kan på så sätt följa SBCs arbete med fastigheten direkt i portalen.

Översikt över föreningen

I Vår Brf hittar du också uppgifter om alla föreningens bostäder och lokaler samt eventuella garage och parkeringsplatser. Listorna kan sorteras och exporteras till exempelvis Excel. Det gör det lätt att se om eller när ett hyresavtal behöver omförhandlas eller sägas upp.

Inte bara för styrelsen

Styrelseledamöter, revisorer och medlemmar kan utifrån sina roller göra och se olika saker.

Med en egen inloggning kommer er revisor åt allt som behövs för att göra revisionen, utan att några papper eller fakturor behöver skickas.

Alla avimottagare har också inloggning till Vår Brf där de själva bland annat kan se sina avier, sina betalningar och blanketter för boende.

Vår Brf finns som app

2018 lanserade SBC en app med utvalda delar av portalen för att ytterligare förenkla styrelsearbetet. I appen finns det möjlighet att attestera fakturor, se förfallna avier, få notifieringar från SBC och skicka meddelanden till de boende i föreningen. Allt med en säker och trygg verifiering via mobilt BankID.

I appen finns viktiga dokument om bostadsrättsföreningen såsom stadgar och årsredovisning. Det finns också fakta om den egna bostaden, ytor och ägarförhållanden. Vår Brf-appen erbjuder dessutom möjlighet att se över sina egna avier, betalningssaldo och överlåtelseavtal.

Ladda ner appen i App Store eller Google Play.

Har du frågor om Vår Brf?

Tveka inte att kontakta SBCs kundtjänst! De kan hjälpa dig som redan är styrelseledamot i en av SBC förvaltad förening att komma igång med till exempel webbattest eller någon annan funktion i Vår Brf.

Kontakta oss

0771-722 722 kundtjanst@sbc.se