Gå till huvudinnehållet

Kostnaderna ökar för landets bostadsrättsföreningar

Räntor och uppvärmning är de främsta orsakerna till att kostnaderna för brf:er ökar. I BRF-index, vårt nya index som visar vad det kostar att driva en brf, kan vi läsa ut att sedan första kvartalet 2022 har omkostnaderna stigit med över 21 procent.

BRF-index visar att omkostnaderna under kvartal 3 2023 låg på 618 516 kronor för en genomsnittsförening på 4834 m². Jämfört med indexets start, 2022, har omkostnaderna ökat med totalt 21,85 procent. Under 2023 är uppgången dock något mer stabil och ligger på 4,4 procent.

Se Markus Pålsson i TV4-intervju om hur prognosen ser ut för fortsatt höjda avgifter i landets bostadsrättsföreningar. Se klippet på TV4 Play

Markus Pålsson intervjuas på TV4 nyhetsmorgon

Räntan – den största utgiften för bostadsrättsföreningar

Räntekostnader är den största utgiftsposten för bostadsrättsföreningar och är även den som ökat mest. Hur mycket en förening påverkas av höjda räntekostnader varierar, där till exempel somliga med bundna lån klarat sig relativt bra. Andra har haft det tuffare ekonomiskt och fått höja sina årsavgifter ordentligt för att klara de ökade kostnaderna.

– Ökade omkostnader har påverkat både hushåll och bostadsrättsföreningar. Många föreningar blev tvungna att höja sina månadsavgifter 2023 på grund av prisökningar. Vi ser även ett stort behov av att höja avgiften inför 2024 och har föreslagit till cirka 75 procent av föreningarna vi förvaltar att höja avgiften med omkring 25 procent i snitt. Såklart finns det föreningar som inte påverkats i lika stor utsträckning, men för de med höga skulder och en för lågt satt avgift blir det viktigt att ta höjd ifall kostnaderna ökar ännu mer, säger Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling, SBC.

Uppvärmningskostnaderna ökar för brf:er

Under året har priserna fjärrvärme rusat till rekordnivåer. Nils Holgersson-rapporten som släpptes under hösten visar att priset på fjärrvärme stigit med 7,8 procent mellan 2022 och 2023, vilket är den högsta ökningen på 28 år. Uppvärmning utgör en stor post bland bostadsrättsföreningars kostnader, vilket gör att ekonomin påverkas i hög omfattning. Däremot har förra årets snackis elkostnaderna hittills minskat med 56 procent för genomsnittsföreningen.

– Flera av bostadsrättsföreningarnas omkostnader sätts per år vilket förenklar när styrelsen ska budgetera. Men det finns även de kostnader som kan variera mycket från månad till månad, i många fall är dessa oförutsägbara. Elpriserna tog hårt på ekonomin under föregående år och det är en lättnad att se att de går ner. Samtidigt är uppvärmning en större utgiftspost än el för bostadsrättsföreningarna, vilket innebär ännu påtagligare ekonomisk påfrestning. Budgeteringen inför 2024 blir därför oerhört viktig, avslutar Markus Pålsson.

BRF-index – visar vad det kostar att driva en bostadsrättsförening

SBCs nya BRF-index utgår från sju parametrar och visar vad det kostar att driva en bostadsrättsförening.