Gå till huvudinnehållet

Fortsatta utmaningar för bostadsrättsföreningar

För kvartal 4/2023 ser vi att räntor och uppvärmning fortsatt är de främsta orsakerna till att kostnaderna för brf:er ökar. I vårt BRF-index, som visar vad det kostar att driva en genomsnittlig brf, konstaterar vi att kostnaderna under Q4 2023 ökade med 11,6 procent på årsbasis – och med totalt 24,1 procent sedan 2022.

SBCs BRF-index visar att omkostnaderna under kvartal 4/2023  låg på 792 084 kronor för en genomsnittsförening på 4834 m². Jämfört med indexets start, 2022, har omkostnaderna ökat med totalt 24,1 procent. 

Vi har ännu inte sett de verkliga effekterna av tidigare räntehöjningar

När vi än en gång har tittat på vad en genomsnittlig bostadsrättsförening betalar per månad visar det sig att kostnaderna fortsätter växa. På årsbasis ökade kostnaderna under Q4 2023 med 11,6 procent. Det indikerar att de två senaste åren har varit tuffa för landets bostadsrättsföreningar. Även under Q4 2022 hade kostnaderna ökat med 12,5 procent på årsbasis, vilket innebär en total ökning på 24,1 procent de senaste två åren. 

SBC - Markus Pålsson - Chef Verksamhetsinnovation och utveckling
Det har varit ett omskakande år på många sätt för bostadsrättsföreningarna, inte minst ekonomiskt. Ränteökningarna har fortlöpt och trots att Riksbanken lämnade räntan oförändrad i slutet av året, betyder det tyvärr inte att effekterna slutar märkas av. Många föreningar har tvingats höja avgifter eller rucka på underhållsplanen, vilket kan resultera i höga drift- och underhållskostnader samt försäkringspremier framöver. Vår rekommendation är att alltid utgå från driftkostnader, kapitalutgifter och slitage när budgetering ska göras, för att inte få oväntade kostnader framöver.

Markus Pålsson, Chef för Verksamhetsinnovation och utveckling på SBC

Största utgiften i Q4 är räntan 

Precis som under övriga delen av året är räntan den största posten. Efter oförändrat räntebesked från Riksbanken i november blev ökningen jämfört med föregående kvartal dock betydligt lägre än hur det sett ut tidigare under 2023. Elkostnaderna har däremot ökat med 125 procent jämfört med Q3 – något som inte är särskilt förvånande med tanke på att det sista kvartalet både är mörkare och kallare.

– Många kostnader beslutas i början av varje år, vilket innebär att vi kommer se ännu större förändringar under första kvartalet 2024. Att elkostnaderna tar en större del av budgeten under vinterhalvåret är såklart helt naturligt, men tacksamt i år är att de håller sig på lägre nivåer än vintern 2022-2023. Uppvärmningen av fastigheten och lägenheterna är en kostnad som ännu inte syns öka i indexet, men som vi vet har stått för en stor del av budgeten då priserna förändrats och förbrukningen gått upp, avslutar Markus Pålsson.

 

BRF-index – visar vad det kostar att driva en bostadsrättsförening

SBCs BRF-index, som presenteras en gång i kvartalet, utgår från sju parametrar och visar vad det kostar att driva en genomsnittlig bostadsrättsförening.