SBC Stockholm

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Box 1353 
111 83 Stockholm 
Tel: 08-775 72 00
E-post: kundtjanst@sbc.se

Besökadress: Västgötagatan 5, plan 8

 

Försäljningschef SBC

Peter Björk
08-562 559 49
peter.bjork@sbc.se


Försäljning ekonomisk och teknisk förvaltning

Magnus Karlevall, säljare | 08-775 72 08  magnus.karlevall@sbc.se
Tuula Haverinen, säljare | 08-775 73 31, tuula.haverinen@sbc.se
Carola Wetterlund, säljare | 08-120 287 37, carola.wetterlund@sbc.se 


Kontaktperson Projektledning

David Jost, Chef projektledning
08-775 72 12
david.jost@sbc.se


Kontakt Juridik

Behöver din förening juridisk hjälp? Kontakta någon av SBCs jurister: 
E-post: juridik@sbc.se eller kundtjänst på telefon: 0771-722 722


Kontakta kundtjänst för:

Allmänna frågor | Mäklarbild | Utdrag ur lägenhetsregister | Inloggningsfrågor | Våra tjänster | Kontaktuppgifter till våra medarbetare

0771-722 722

kundtjanst@sbc.se