Gå till huvudinnehållet

Ny samarbetspartner för digital votering

Coronapandemin har drastiskt ändrat förutsättningarna för en bostadsrättsförenings viktigaste sammankomst, årsstämman. Ett möte där alla medlemmar i föreningen har möjlighet att få insyn och förståelse för styrelsens arbete under det gångna året. Men årets stämma har blivit annorlunda för många bostadsrättsföreningar och fler efterfrågar digitala lösningar. Vi har nu valt Percap som leverantör av voteringssystem för att möta den nya efterfrågan.

Det är inte bara genomförandet och deltagandet på en bostadsrättsförenings årsstämma som har påverkats av coronapandemin. Förutom en vilja att själv inte riskera att bli smittad vid en sammankomst så känner många ett ansvar att inte sprida eventuell smitta till grannar. Detta har resulterat i allt från uppskjutna årsstämmor till utomhusstämmor, digitala årsstämmor och poströstningsstämmor. Vi har bevakat utvecklingen och lagändringarna noga och löpande informerat om hur styrelsen på ett tryggt och lagligt sätt ändå kan genomföra bostadsrättsföreningens årsstämma.

De flesta föreningar har en okomplicerad årsstämma med en standardiserad agenda och beslutspunkter. Men en del föreningar har mer komplicerade och ibland känsliga frågor att besluta om. I dessa fall behövs ett voteringssystem vilket gjort att vi utvärderat ett flertal system för digital omröstning under våren.

– Vi på SBC upplevde många system som förhållandevis komplexa och bättre lämpade för större organisationer och myndigheter. Bostadsrättsföreningar kan variera i storlek, från väldigt små till större, men behoven är relativt lika och det handlar om att kunna identifiera de deltagande medlemmarna samt hantera öppen och sluten votering. Samtidigt måste lösningen vara enkel att hantera och ha en rimlig prisbild. Detta resulterade i att vi efter utvärderingen valde att samarbeta med Percap då deras lösning matchade vårt behov, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Percap har nu lanserat sin app med SBC som första samarbetspartner efter flera tester tillsammans och ett nära samarbete under slutet av utvecklingsfasen. SBC har varit tongivande i de slutgiltiga anpassningarna för att appen verkligen ska fungera väl för bostadsrättsföreningarna med enkelheten i fokus.

– Samarbetet med Percap har möjliggjort för oss att tidigt kunna hjälpa bostadsrättsföreningarna att på ett juridiskt hållbart och säkert sätt genomföra voteringar coronakrisen till trots, avslutar Stefan Lindberg.

Fakta om appen:

Appen säkerställer att det är rätt personer som deltar med hjälp av BankID. Under stämman sköter appen närvaroregistrering och sammanställer en digital röstlängd. Man kan sammanlänka ett videomöte, presentera dagordning och visualisera aktuell punkt. När det är dags för medlemmarna att ta beslut så kan man erbjuda såväl öppen som sluten votering från både förberedda beslutspunkter och spontana omröstningar som lagts till i realtid. Det finns även en funktion för att medlemmarna kan begära ordet och sen visar appen vem som har det. När mötet är klart genereras en rapport med allt som hänt i appen vilket kan bifogas till protokollet.