SBC Uppsala

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Box 1852 
751 48 Uppsala  
Tel: 018-65 64 70
E-post: kundtjanst@sbc.se 
Besöksadress: Hamnesplanaden 3, 1 tr 

 

Marknadsområdeschef Öst

Nina Wahlberg
08-501 15 021
nina.wahlberg@sbc.se

 

Försäljning ekonomisk och teknisk förvaltning

Peter Björk
08-562 559 49
peter.bjork@sbc.se


Försäljning projektledning

Staffan Morell
018-65 64 70
staffan.morell@sbc.se


Försäljning juridik

E-post: juridik@sbc.se 
telefon: 0771-722 722


Kontakta kundtjänst för:

Allmänna frågor | Mäklarbild | Utdrag ur lägenhetsregister | Inloggningsfrågor | Våra tjänster | Kontaktuppgifter till våra medarbetare

0771-722 722

kundtjanst@sbc.se