Kundforum – Fråga oss!

SBC Sundsvall

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Box 226 
851 04 Sundsvall 
Tel: 060-600 80 00
E-post: kundtjanst@sbc.se 
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4

Marknadsområdeschef öst

Fredrik Gustafsson
08-501 15 109 
fredrik.gustafsson@sbc.se

Försäljning ekonomisk och teknisk förvaltning

Peter Björk
08-562 559 49
peter.bjork@sbc.se

Försäljning juridik

E-post: juridik@sbc.se 
telefon: 0771-722 722


Kontakta kundtjänst för:

Allmänna frågor | Mäklarbild | Utdrag ur lägenhetsregister | Inloggningsfrågor | Våra tjänster | Kontaktuppgifter till våra medarbetare

0771-722 722

kundtjanst@sbc.se