Kundforum – Fråga oss!

Vår Brf - SBCs kundportal

SBCs kundportal Vår Brf är till för att göra livet som styrelseledamot i en SBC-förening så enkelt som möjligt. Vår Brf är utvecklad för att samla allt som rör föreningen på ett och samma ställe. Styrelseledamöter, revisorer och medlemmar kan utifrån sina roller göra och se olika saker.

Klicka på bilden ovan för att starta introduktionsfilmen till Vår Brf. 

Nedan hittar du information om några av alla de funktioner och verktyg som finns i Vår Brf just nu. Vi på SBC arbetar kontinuerligt med att utveckla Vår Brf för att göra den ännu bättre och mer innehållsrik för dig som användare. Vår Brf är öppet dygnet runt, året om och kan nås från alla platser där det finns en internetuppkoppling.

Ekonomiöversikt

I Vår Brf hittar du all information rörande föreningens ekonomi. Du kan se inkomna fakturor, förfallna avier, bankmedel, resultaträkning, balansräkning och allt annat som rör din förenings ekonomi och uppdateras dagligen. Det är också här som ni tillsammans med SBC färdigställer er årsredovisning.

Webbattest

Med SBC Webbattest kan själva sätta upp ett attesteringsflöde och direkt i portalen attestera era fakturor.Tjänsten rekommenderas av revisorer och är mycket säkrare än en traditionell rutin med attestsignaturer på papper. Tjänsten ingår givetvis i förvaltningsarvodet.

Budgetverktyg

I Vår Brf kan ni följa föreningens budget samt ändra och godkänna det budgetförslag ni får från SBC. Här hittar ni också verktyg för budgetanalys.

Digitala fakturor och arkivering

Alla fakturor till er förening skickas till SBC och blir tillgängliga i Vår Brf. Ni behöver med andra ord inte längre arkivera era fakturor själva utan det sköter SBC. Långtidsarkiveringen sker i säkert bergrum  och ingår i förvaltningsarvodet.

Huset - Förvaltarrapport

I fliken "Huset" kan ni följa vårt arbete med att sköta er tekniska förvaltning. Här hittar ni samtliga tekniska uppdrag som vi har arbetat med och de nu aktuella uppdragen. Din förvaltare uppdaterar ärendeloggen i Vår Brf så snart viktiga händelser inträffar rörande aktuella uppdrag. Du och din förening kan på så sätt följa SBCs arbete med fastigheten direkt på webben.

Revisorsinloggning

Med en egen inloggning kommer er revisor åt allt hen behöver för att göra sin revision utan att några papper eller fakturor behöver skickas.

Medlemmar

I Vår Brf hittar du också uppgifter om alla föreningens bostäder och lokaler samt eventuella garage- och parkeringsplatser. Listorna kan sorteras och exporteras till t ex Excel. Det gör det  lätt att se om eller när ett hyresavtal behöver omförhandlas eller sägas upp.

Vår Brf för Boende

Alla avimottagare har inloggning till Vår Brf där de själva bland annat kan se sina avier, sina betalningar samt få tillgång till blanketter för boende.

Webbutbildning ingår

För alla nya användare av kundportalen erbjuder SBC, för att underlätta och effektivisera styrelsearbetet, en webbutbildning i Vår Brfs viktigaste funktioner. Du hittar webbutbildningen i kundportalen.

Vår Brf app

2018 lanserade SBC en app med utvalda delar av kundportalen för att ytterligare förenkla styrelsearbetet. I appen finns det möjlighet att attestera fakturor, se förfallna avier och få notifieringar från SBC. Allt med en säker och trygg verifiering via mobilt BankID. Efter önskemål från användare finns nu appen i en ny uppdaterad version tillgänglig även för medlemmar. Förutom ett flertal nya funktioner för styrelsemedlemmar kan nu även de boende använda appen. Viktiga dokument om bostadsrättsföreningen såsom stadgar och årsredovisning finns tillgängliga. Även fakta om den egna bostaden, ytor och ägarförhållanden finns att tillgå. Vår Brf-appen erbjuder dessutom möjlighet att se över sina egna avier, betalningssaldo och överlåtelseavtal. SBCs Vår Brf-app finns tillgänglig i App Store och Google Play.

 


Har du frågor om Vår Brf?

Tveka inte att kontakta SBCs kundtjänst! De kan hjälpa dig som redan är styrelseledamot i en av SBC förvaltad förening att komma igång med till exempel webbattest eller någon annan funktion i Vår Brf.

0771-722 722

kundtjanst@sbc.se.
  • LOGGA IN I VÅR BRF