Fråga oss
Start / Våra tjänster / SBC Hemma / Filmer om SBC Hemma

Funktioner i SBC Hemma: se instruktioner steg för steg

För att underlätta arbetet i den nya kundportalen har vi tagit fram korta, instruerande filmer som guidar dig genom flertalet olika funktioner.

För att visa filmen i helskärm, tryck på fyrkanten längst ner i filmens högra hörn. 

Om du behöver förbättra uppspelningskvaliteten i videon gör du så här:

  1. Välj Inställningar i videospelaren.

  2. Välj Kvalitet.

  3. Välj önskad videokvalitet.Vi rekommenderar 1080p HD.

 

Anläggningsregister

Under fliken ekonomi hittar du anläggningsregistret, det som är bokfört som föreningens tillgångar.

 

Attestera fakturor

Under leverantörsfakturor kan du attestera och få information om föreningens fakturor. 

 

Avtalshanteraren

Med avtalshanteraren håller du koll på föreningens alla avtal och kan få påminnelser om när det är dags att omförhandla eller avsluta ett avtal.

 

Bokföring och verifikationer

Under bokföring och verifikationer hittar du alla verfikationer, underlag och huvudbok till och med SIE-fil.

 

Dokument

I dokumenthanteraren hittar du föreningens post och dokument som laddats upp av oss på SBC. Ni i styrelsen kan också skapa egna mappar och ladda upp dokument.

Huvudmenyn

Övergripande information om de olika avdelningar och funktioner som finns i SBC Hemma. I filmen saknas Fastigheten, som innehåller information rörande din förenings tekniska förvaltning.

Kontakta kundansvarig

Kontaktuppgifter till kundansvariga för din förening hittar du under kontakt. Här hittar du också adressen för föreningens myndighetspost och er fakturadress.

Kontaktuppgifter till er i styrelsen

För att få ut mesta möjliga av SBC Hemma behöver du lägga in dina kontaktuppgifter. Det gör du under inställningar. Där kan du också välja vilka notifikationer du vill ha.

 

Kundfakturor

Under kundfakturor ser du status på avier och fakturor. Aviseringsinställningarna visar på vilket sätt medlemmen eller hyresgästen får sina avier. Det går också att skapa tillägg eller skriva meddelanden på avierna.

Köer

Om din förening har köhantering via oss på SBC så kommer ni framåt kunna se all information om köerna i SBC Hemma.

 

Likviditetsprognos

Under ekonomi hittar du likviditetsprognosen där du ser föreningens kassa och hur den förändras den närmaste månaden.

 

Projekt

Under projekt kan du följa projektredovisningen. Du kan följa projekt i bokföringen vartefter fakturorna inkommer.

 

Rapporter

Under ekonomi hittar du era ekonomiska rapporter.

Startsidan

När du loggar in i SBC Hemma möts du av en statusruta som berättar om du har något att agera på. Här hittar du också nyheter och information om nya funktioner i kundportalen.

Transaktionskonto

Under ekonomi hittar du föreningens transaktionskonto och kan se aktuellt saldo och transaktioner.

 

Ärenden

När du skapar ett ärende i SBC Hemma kan alla styrelsemedlemmar följa det och se historiken. Du kan skapa ärenden till oss på SBC, föreningens medlemmar, revisor eller någon extern person.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svaren på vanliga frågor och svar om SBC Hemma....