Kundforum – Fråga oss!

Projektledningens tjänster

Många bostadsrättsföreningar står någon gång inför en ombyggnad – till exempel renovering, stambyte, ventilation eller fönstermålning. Projekt som oftast kräver såväl juridiskt kunnande som teknisk kompetens och genomtänkt ekonomi. Det kan vara svårt att ha kunskap om allt det för den enskilda styrelsen och det är därför många anlitar oss på SBC. Detta är ett urval av det vi hjälper våra kunder med.

 • Projektledning - Från start till mål
 • Dränering, markombyggnation och bjälklagsrenovering
 • Energideklaration
 • Förstudie laddstolpar
 • Förstudie solceller
 • Installationer
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Stambyte och våtrumsrenovering
 • Tak, fasad, fönster och balkonger
 • Underhållsplan och flerårsbudget
 • Vindsombyggnad och lokalomvandling