Fråga oss
Start / Våra tjänster / Energi och Miljö / Hållbarhetsrapport och hållbarhetsplan

Hållbarhetsrapport och hållbarhetsplan för bostadsrättsföreningen

För att din bostadsrättsförening enklare ska kunna minimera er miljöbelastning har vi på SBC utvecklat två steg som hjälper er att driva arbetet mot en hållbar bostadsrättsförening, en hållbarhetsrapport och en hållbarhetsplan.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling till år 2030. Via Agenda 2030 ska vi gemensamt bland annat avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheterna i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Givetvis vill vi på SBC bidra till att uppfylla det vi kan påverka.

Hur blir en bostadsrättsförening mer hållbar?

Med hållbarhet avser vi både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vi ser att det finns stora möjligheter att sätta realistiska mål att hjälpa bostadsrättsföreningar att göra de nödvändiga omställningarna för att göra en förflyttning och bli en hållbar bostadsrättsförening, och det finns stora vinster för oss alla att hämta. SBC har nu utvecklat två steg för att hjälpa bostadsrättsföreningar att strukturerat utvecklas och göra den viktiga förflyttningen.

Hållbarhetsrapport i brf:ens årsredovisning

Som första bostadsförvaltare kommer SBC att kunna erbjuda en enkel hållbarhetsrapport i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Rapporten är helt kostnadsfri för dig som är kund och ni i styrelsen skapar den genom att svara på ett antal enkla ja/nej frågor, som från i år kommer finnas med i mallen för förvaltningsberättelsen.
Rapporten kommer att hjälpa er att skapa medvetenhet och engagemang hos nuvarande och blivande medlemmar. Den är även ett mycket bra verktyg för att komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete som hjälper er att driva arbetet framåt.

Vilka fördelar finns med ett aktivt hållbarhetsarbete i din brf?
  • Bostäderna blir mer attraktiva
  • Högre värdering på lägenheterna
  • Skapar medvetenhet generellt om hållbarhet och gör medlemmarna uppmärksamma på föreningens hållbarhetsarbete vid årsstämman
  • Lättare att attrahera nya styrelsemedlemmar (Många är idag är mer medvetna och intresserade av hållbarhet)
  • Smidigare överlämning av hållbarhetsarbetet till efterträdande styrelsemedlemmar
  • Ett medvetet hållbarhetsarbete kan bidra till reducerade kostnader för avfallshantering och energi etc.

Hållbarhetsplan – ett nytt verktyg för brf:ens långsiktiga miljöförflyttning 

För att din bostadsrättsförening ska kunna nå hållbar status både när det gäller miljö och socialt som ekonomiskt till 2030, introducerar vi SBC Hållbarhetsplan från februari 2022. Hållbarhetsplanen kan jämföras med en underhållsplan för brf:ens miljöarbete, och för att ytterligare förenkla förflyttningen mot en mer hållbar bostadsrättsförening har vi utvecklat ett digitalt verktyg som gör arbetet strukturerat, långsiktigt och lätt att följa upp.

Varför ska en bostadsrättsförening satsa på en hållbarhetsplan?
  • Det man sätter en plan för blir av. Ni sätter en tydlig struktur och strategi till en hållbar bostadsrättsförening och kopplar det till en realistisk tidsplan. Hållbarhetsplanen finns kvar oavsett om styrelsemedlemmarna växlar.
  • Planen anpassas efter er förenings behov. I vårt digitala verktyg väljer ni ut de aktiviteter som passar er. Här hittar ni partners som kan hjälpa er och ta fram bra lösningar till bra priser. Ni bestämmer när det ska vara klart och ni använder verktyget till uppföljning.
  • Med hållbarhetsplanen är det enkelt att kommunicera ert hållbarhetsarbete. Planen hjälper er att förtydliga ert hållbarhetsarbete. Ni tar ansvar, skapar medvetenhet och ökar på så sätt det långsiktiga värdet för boendet, med en attraktiv förening som resultat. Den digitala planen genererar automatiskt en långsiktig hållbarhetsplan som SBC hjälper er att bifoga till årsredovisningen.
Anmäl intresse för SBC Hållbarhetsplan redan i dag!

Tjänsten SBC Hållbarhetsplan med digitala verktyg kommer att lanseras i februari 2022. Du kan redan nu anmäla intresse för SBC Hållbarhetsplan genom att kryssa i via vår offertförfrågan.

Begär offert SBC Hållbarhetsplan