Fråga oss
Start / Våra tjänster / Digital årsstämma eller poströstningsstämma

Boka poströstningsstämma eller digital stämma med SBC

I år rekommenderar vi på SBC att årsstämman hålls helt via poströstningsformulär eller digitalt, så alla kan delta utan att oroa sig för rådande pandemi. Låt oss ta hand om genomförandet från start till mål, vi har expertis och de verktyg ni behöver för en lyckad stämma.

 

Vi hjälper er med föreningens årsstämma

Boka en enkelt årsstämma med SBC i offertformuläret längst ner på sidan, och lämna över alla nödvändiga förberedelser till oss. Vi ser till att ni har de digitala verktyg som behövs och tar hand om dokumentering, protokollskrivning och efterarbetet. Styrelsens primära ansvar blir att förankra besluten och uppmana medlemmarna att delta digitalt och att rösta via poströstningsformulär.

Poströstningsstämma

Årsstämma endast via poströstning är ett smidigt alternativ under rådande pandemi och ett bra sätt för alla att utöva sina medlemsrättigheter, även för de medlemmar som har svårt att delta digitalt. Varför inte ersätta årsmötets funktion som diskussionsforum med en gemensam gårdsfest till sommaren istället? Det här ombesörjer vi:

  • Ni får en ordförande från SBC som ansvarar för att årsstämman genomförs enligt befintlig lag
  • Nominerings- och poströstningsförfarandet samt kallelse
  • Protokollskrivning

Digital stämma med poströstning

Årsstämma i ett digitalt mötesrum kompletterat med poströstning är en komplett tjänst som motsvarar en fysisk stämma. Vid digital stämma kan styrelsen besluta om att även den som inte är medlem kan följa stämman digitalt, vilket är ett mycket bra sätt att skapa engagemang och gemenskap bland grannarna. Det här ombesörjer vi: 

  • Nominerings- och poströstningsförfarande samt kallelse 
  • Genomförande av stämman i ett digitalt mötesrum
  • Översiktlig genomgång av årsredovisningen för medlemmarna 
  • Protokollskrivning 
  • Tekniska hjälpmedel för stämmans genomförande

Vi kan även erbjuda andra tjänster som hybridstämma, fysisk stämma med endast 8 personer närvarande, utomhusstämma, per capsulam-stämma etc., men i år rekommenderar vi de digitala tjänsterna på grund av rådande pandemi.

Vill ni fördjupa er i föreningens ekonomi inför stämman? Ta hjälp av en BRF-ekonom för en ekonomisk föredragning för årsstämmor.

Kontakta oss i formuläret nedan för kostnadsfri offert och rådgivning.