Kundforum – Fråga oss!

Våra värderingar

På SBC tar vi alla ansvar för att långsiktigt göra skillnad för våra kunder, samarbetspartners, ägare och inte minst för oss själva, vi som arbetar på SBC. Vår värdegrund bygger på tre viktiga värderingar: Affärsmässighet - Samverkan - Kundnytta

Vad innebär värderingen affärsmässighet?

Vi är affärsmässiga och stolta i vårt uppdrag. När vi levererar högsta möjliga kundnytta, med bästa möjliga lönsamhet – då är vi affärsmässiga. Det är en balans vi alltid arbetar för att nå. Affärsmässighet är långsiktigt. Det skapar ömsesidig respekt och det är en förutsättning för goda och långsiktiga relationer. Vi är affärsmässiga och det är vi stolta över.  Stolt är att vara mer än nöjd. Stolt är att känna glädje över att jobba med bra kollegor i ett företag som kunder föredrar. Stolt är känslan vi får när vi levererar riktigt bra, bidrar till en bra affär – och får det bekräftat av både kunden, chefen och kollegorna. Då är vi mer än nöjda.

Vad innebär värderingen samverkan?

Vi samverkar för ett starkt SBC. Vi är avdelningar, grupper och marknadsområden med olika kompetenser som tillsammans levererar kundnytta. Det bygger på att vi proaktivt och prestigelöst lär, samverkar och kommunicerar med varandra. Vi är aldrig enskilda öar. Vi ser hela SBC och hur vi var och en bidrar till att leverera enligt vår affärsidé. Vi rycker alltid in när någon behöver hjälp eller när vi ser att något kan förbättras. Vi samverkar för att öka vår kvalitet och effektivitet. Våra processer och verktyg kan alltid förbättras, men bara när vi gemensamt tar ansvar för att arbeta med de och inte skapar egna sätt att lösa uppgifter på. Vi arbetar över hela Sverige, och vi strävar alltid efter att skapa en stark SBC-kultur och ett starkt och tydligt varumärke. Allt vi gör, hur vi gör det och vad vi uttrycker - kommunicerar  bilden av oss. Genom att samverka skapar vi ett starkt SBC till nytta för alla.

Vad innebär värderingen kundnytta?

Kundnytta är vår livsnerv. Allt vi gör skapar kundnytta. Det är vår drivkraft. Fastighetsförvaltning med professionellt stöd till styrelser och ägare, drift och teknisk utveckling och tjänster för hög livskvalitet för de som bor och lever i fastigheterna. Vi har kompetensen, engagemanget och viljan att vara bäst. Varje dag tar vi klivet ur vardagen, öppnar upp och tänker – hur kan jag öka nyttan för kunden. Jag ser det och jag  agerar på det. Det höjer vårt anseende och får oss att känna stolthet över vårt jobb. Kundnyttan är vår livsnerv och hög kundnytta gör kunder till ambassadörer.


  • VÅR KULTUR
  • VÅRA MEDARBETARE
  • LEDIGA TJÄNSTER