Fråga oss

Patrik Andersson - jurist

Det roligaste med jobbet är att det är konkret och att vi kommer nära kunden. Det är en speciell situation eftersom en bostadsrättsförening består av människor som bor i huset och samtidigt är fastighetsägare med ansvar att förvalta huset och öka värdet.

Jag kompletterade min juristutbildning med ekonomi och internationell juridik i Kina, vilket ledde mig till jobb som business controller i byggbranschen. Nu jobbar jag sedan ca. ett år som fastighetsjurist på SBC och hjälper bostadsrättsföreningar med förvaltning av fastigheter och deras frågor både för styrelsearbetet och förvaltningen.

Föreningarna står ofta inför samma frågeställningar och utmaningar som de rent kommersiella fastighetsägarna, fastän de sällan har tidigare erfarenhet av att agera fastighetsägare och hantera dessa frågor. Detta gör jobbet roligt, eftersom vi kommer i kontakt med olika människor. Vissa kunder har jag kontakt med nästan dagligen under lång tid.

Jobbet består av många olika delar, vilket gör det väldigt varierat. Det kan vara allt från rådgivning för uthyrning av kommersiella lokaler, till var man får ställa ett kylskåp. Vi har alla olika områden inom juridiken som vi är bra på, så vi kan alltid ta hjälp av en kollega och få råd i en specifik fråga.

Vi har även tätt samarbete med andra avdelningar t.ex. avgifter och hyror för uppsägningar, skulder och betalningsförseelser. Fastighetsförvaltarna är ute och träffar kunder i vardagen där de kan se var kunden behöver juridisk hjälp för att lösa ett problem. När det gäller entreprenadfrågor samarbetar vi även med SBCs projektledare. Med den ekonomiska förvaltningen har vi bl.a. samarbeten för att få fram information i olika fall. Samtidigt så hjälper vi dem med interna juridiska frågor.

Juridikavdelningen kan även bli en sammanhållande länk mellan de olika styrelsemedlemmarna i olika ärenden. Det händer ganska ofta att medlemmarna i styrelsen byts ut och ersätts av nya och då behöver de hjälp att sätta sig in i olika ärenden och historik för deras förening.

Det är roligt att jobba med fastighetsjuridik för att man kommer så nära vardagen för människor och ser hur effekten av arbetet påverkar dem direkt.