Fråga oss
Start / Kunskapscentrum / Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?

Vad gäller för kameraövervakning i gemensamma utrymmen?


Innan övervakning sker ska de boende få ordentlig information om beslutet från styrelsen. Övervakningen får endast ske om ändamålen med att övervaka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Det inspelade materialet får enbart användas för bestämda ändamål och det är inte tillåtet att sprida det inspelade materialet, till exempel på internet.

Endast ett begränsat antal personer ska ha tillgång till det inspelade materialet.

Det inspelade materialet får endast sparas under en kort tid.