Autogiro och E-faktura

Slipp brev och pappersavier. Anslut dig till autogiro eller e-faktura för din avgift eller hyra till din bostadsrättsförening.

Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi/e-faktura gör du enklast direkt via din Internetbank. Vid ansökan om e-avi/e-faktura söker du på SBC som betalningsmottagare. Vid ansökan om autogiro söker du på din bostadsrättsförenings namn.

E-avi/e-faktura och autogiro startar tidigast vid nästkommande kvartalsskifte efter ansökan är gjord.

Autogiroansökan går även att göra via denna blankett.