LEDIGA JOBB
Kundforum – Fråga oss!

Gillar du också att ge lite mer? Hos oss får du ännu mer tillbaka!

Det är viktig för oss att alla medarbetare inom SBC känner sig uppskattade och delaktiga. Vi jobbar ständigt med att tydliggöra medarbetarnas bidrag till företagets långsiktiga mål och Vision. Vår tro är att engagerade och nöjda medarbetare ger nöjda kunder och vi jobbar aktivt med frågor som rör detta.

Vi bryr oss om våra medarbetare och den roll arbetet har i deras liv. Vi respekterar varandra och stödjer dem som behöver stöd. Vi delar med oss av vår kunskap, expertis och våra resurser på ett proaktivt och aktivt sätt. Vi har ett öppet och inkluderade förhållningssätt och lyssnar på varandra. Våra chefer är till för dig som medarbetare och vi jobbar med ett coachande ledarskap i vardagen. Vi är ett värderingsstyrt företag som styr vår vardag och lever efter våra kärnvärden. Vill du också jobba i fastighetsbranschen – på ett företag som vill lite mer? Dessutom tror vi på frihet under ansvar.

Vi har slagit fast två övergripande begrepp som ska vara vägledande för oss i vårt arbete:

 

  • Kvalificerad sakkunskap
  • Professionell service

 

Vill du veta mer om våra kärnvärden och dess betydelse, se videon "En Introduktion till en medarbetare på SBC". 

 

 

 

Åtta punkter för ett framgångsrikt SBC

  1. Vårt goda rykte och våra kunders förtroende för oss är en förutsättning för att vi ska lyckas uppnå våra mål. Anseende tar lång tid att bygga upp men raseras snabbt.

  2. Vi följer självklart de lagar och bestämmelser som styr SBC:s verksamhet. SBCs interna policy är alla väl förtrogna med. Allt är inte tillåtet bara för att det inte uttryckligen är förbjudet.

  3. Inget tär så på vårt anseende som när vi sviker våra kunders förtroende. Även om vi har en öppen attityd, såväl internt som externt, så uttalar vi oss aldrig om våra kunder eller kolleger.

  4. Bra rådgivning förutsätter förståelse för situationen. Därför ger vi fullständig information och är objektiva. Kunden fattar alltid egna beslut.

  5. För att vi ska uppnå våra mål måste vi arbeta tillsammans. Då skapar vi något som är bättre än vad var och en kan åstad komma själva.

  6. Vi tar ansvar för vårt eget agerande och visar varandra omsorg och respekt.

  7. Den etik och moral och de värderingar vi eftersträvar inom SBC ska genomsyra oss i vår relation med kunderna, medarbetarna emellan och i vårt ledarskap.

  8. Genom ett gott anseende i samhället stärker vi värdet för våra aktieägare.