Kundforum – Fråga oss!
SBC

Nytt avgörande kan stoppa korttidsuthyrningar av bostadsrätter


Förmedling av lägenheter för korttidsuthyrning via förmedlingssajter som Airbnb eller liknande har ökat explosionsartat. Många bostadsrättshavare har trott att det har varit fritt fram att hyra ut sin lägenhet och också tjänat en del pengar på det.

Nu slår hyresnämnden i Stockholm fast att uthyrningen är att betrakta som hotellverksamhet. Som styrelse i en bostadsrättsförening kan man därmed neka tillstånd till andrahandsuthyrning av detta slag.

I det aktuella ärendet ansökte en bostadsrättshavare hos sin förening om att få hyra ut sin lägenhet under kortare perioder i väntan på att en ny ägare skulle tillträda bostadsrätten.

Uthyrningen skulle göras via förmedlingssidan AirBnB till flera olika personer med syfte att bostadsrättshavaren, som redan flyttat ut från lägenheten, skulle slippa dubbla boendekostnader. Styrelsen sa nej till uthyrningen, varvid bostadsrättshavaren vände sig till hyresnämnden som nu alltså slår fast att styrelsen hade rätt att neka uthyrningen.

Hyresnämnden konstaterar att uthyrning via AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur. Den 1 juli 2014 infördes lagändringar i bostadsrättslagen, vilket innebar mer tillåtande villkor för bostadsrättshavare att hyra ut sina bostäder. I det aktuella fallet ansåg Hyresnämnden att den tänkta uthyrningen är av en helt annan typ än den som omfattas av den nya lagändringen och att uthyrning till turister inte var ändamålet med lagen.

SBCs kommentar:
Hur ska då bostadsrättsföreningar hantera förfrågningar från sina medlemmar om uthyrningar via förmedlingstjänster som Airbnb och liknande?  

Även om lagens andemening inte är uthyrning av detta slag kan föreningen fortfarande välja att tillåta den här typen av kortare uthyrningar. Det kan därför vara bra att lyfta frågan i föreningen. Vill vi ha denna typ av uthyrning i vår förening? Fördelar och nackdelar? Ska det ske under begränsade tider på året. Vad innebär det för fastigheten och medlemmarnas engagemang i föreningslivet?

Utifrån det kan det vara en bra idé är att anta en policy i bostadsrättsföreningen om hur andrahandsupplåtelser ska hanteras och vilka skäl som föreningen utgår ifrån vid sin bedömning.

Av: Monika Jukic, Chef Verksamhetsområde Juridik