Fråga oss
Start / Bostadsrättsrapporten / Ovilja att betala för hållbara lösningar

Bostadsrättsägare vill ha hållbara lösningar – men inte betala för dem

Är de boende villiga att vara med och driva hållbarhetsfrågor i bostadsrättsföreningen, vad vill man helst investera i och borde viljan att ta ökade kostnader omvärderas? Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 har svaret.

Miljö och hållbarhet är ett ämne som ständigt är aktuellt, inte minst bland Sveriges bostadsrättsföreningar. Ingen kan göra allt men landets bostadsrättsföreningar kan göra mer - i alla fall om man ska lyssna till Sveriges bostadsrättshavare. Mer än hälften anser nämligen att deras bostadsrättsförening kan bli bättre i arbetet med miljö och hållbarhet. Ett aktivt hållbarhetsarbete kan göra att föreningens lägenheter värderas högre, något som 46 procent skriver under på. Trots detta är det hela 47 procent som inte kan tänka sig att betala en högre avgift för satsningar på mer hållbara lösningar i föreningen. 

- Hållbara investeringar kan höja värdet på den enskilda bostaden men även sänka kostnaderna för föreningen. Att närmare hälften inte kan tänka sig att betala en högre avgift för hållbara lösningar kan därför tyckas märkligt, men för många kan det vara svårt att se förbi den ökning i månadsavgift som kan behövas till en början. Som förening är det därför viktigt att vara tydlig i kommunikationen kring eventuellt höjda avgifter, varför ökningen sker och vilka miljömässiga och ekonomiska fördelar som den faktiskt bidrar med, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC.

Anser du att din förening jobbar tillräckligt med hållbarhet?

Anser du att din förening jobbar tillräckligt med hållbarhet?

Precis som tidigare år toppar solceller listan av hållbara lösningar som svenska bostadsrättshavare helst vill investera i. Hela 48 procent vill att deras förening investerar i solceller och intresset är högt oavsett kön, ålder och boendeort.

Hållbarhetsinvesteringar som bostadsrättshavare vill att deras förening investerar i

48 procent solceller

Kan du tänka dig att vara med och driva hållbarhets- och miljöfrågor i din förening?

43 procent - ja

Engagemanget för miljö och hållbarhet visar sig vara stort bland svenska bostadsrättshavare. Nära hälften uppger att de själva kan tänka sig att vara med och driva miljö- och hållbarhetsfrågor i sin förening. Bland möjliga aktiviteter för föreningens medlemmar är intresset störst för gemensamma prylar och verktyg samt en gemensam insamling till second hand.

Illustration av par som planterar

 

5 hållbarhetsfrämjande aktiviter som bostadsrättshavare vill delta i

1. Gemensam insamling av prylar till exempelvis second hand (37%)

2. Gemensamma prylar och verktyg (37%)

3. Skräpplockning (33%)

4. Skapa en utomhusmiljö som främjar biologisk mångfald (29%)

5. Bytesdag (29%)

Ekonomi

Få känner oro trots dålig inblick i föreningens ekonomi

Även om köpet av bostadsrätt är en stor affär, är det många som inte har koll på brf:ens ekonomi.

Läs mer

Juridik

Boende har dålig koll på brf:ens regler

Vilka regler är vanligast att bryta mot i brf:en, och är de boende medvetna om att de gör det?

Läs mer

Digitala trender

Många boende vill digitalisera sin bostadsrättförening

Men vilka digitala lösningar är det som efterfrågas, och är alla boende med på tåget?

Läs mer

En attraktiv förening

Trygghet och parkering viktigast 

Hälften av bostadsrättshavarna uppger att tryggheten i föreningen är det som de värdesätter allra mest. Även bra parkeringsmöjligheter står högt på listan.

Läs mer 

Ladda ner i pdf-format

Ta del av hela Sveriges Bostadsrättsrapport 

Du som vill kan läsa rapporten i sin helhet som pdf.

 

Läs som pdf