Fråga oss
Start / Bostadsrättsrapporten / Önskan att digitalisera bostadsrättsföreningen

Boende har en önskan om att digitalisera brf:en

Vilka digitala lösningar vill boende helst att bostadsrättsföreningen ska investera i? Är alla positiva till den digitala utvecklingens framfart? Kapitlet om digitala trender i Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 ger dig inblick i ämnet.

Som bekant har pandemin gjort att den digitala utvecklingen tagit sig fram i rekordfart. Det visar sig också tydligt i landets bostadsrättsföreningar. Mer än hälften har i årets rapport svarat att de kan tänka sig att delta i ett digitalt möte med bostadsrättsföreningen framöver. 28 procent uppger samtidigt att de redan deltagit i ett styrelsemöte eller en årsstämma som hållits digitalt.

55 % kan tänka sig att delta på ett digitalt möte med sin brf

 

Hos Sveriges bostadsrättsägare finns en positiv inställning till att bostadsrättsföreningar blir mer digitala. Hela 56 procent vill se mer digitala lösningar i sina bostadssrättsföreningar medan endast 21 procent ställer sig emot det.

Anser du att den digitala utvecklingen är positiv för din bostadsrättsförening?

Anser du att den digitala utvecklingen är positiv för din bostadsrättsförening?

 

Den digitala utvecklingen går snabbt och kan på många sätt bidra till positiva förändringar för landets bostadsrättsföreningar. Däremot finns det en liten andel som inte är positiva till omställningen. Hela 14 procent av landets bostadsrättshavare anser nämligen att den digitala utvecklingen är negativ för deras bostadsrättsförening. Men vilka problem upplever de att en ökad digitalisering kan bidra till? Närmare hälften av de svarande anser att det bidrar till en sämre relation mellan grannar då man träffas mindre fysiskt. Lika många anser att det blir svårt för äldre att följa med i utvecklingen.

Vilka av följande digitala lösningar vill du att din förening ska investera i?

35 % - Digital plattform för bostadsrättsföreningen

34 % - Tidsbokning av lokal och tvättstuga

30 % - Möjlighet att låsa upp porten/dörren med telefonen

27 % - Digitala larmsensorer som informerar om störningar i gemensamma utrymmen

23 % - Digitala namnskyltar /informationstavlor (entré/postlåda/ytterdörr)

 

Hur skulle du som bostadsrättinnehavare helst vilja få kontakt med din förvaltare/styrelse?

 

– Digitaliseringen i våra föreningar sker i allt snabbare takt och det kan på många sätt bidra till en ökad trivsel för medlemmarna. Man får dock inte glömma bort vikten av det fysiska mötet. Att träffa våra grannar på riktigt är nog så viktigt och det bidrar också till att vi visar mer hänsyn mot varandra, säger Fredric Gustafsson, CDO på SBC.

Ekonomi

Få känner oro trots dålig inblick i föreningens ekonomi

Även om köpet av bostadsrätt är en stor affär, är det många som inte har koll på brf:ens ekonomi.

Läs mer

Juridik

Boende har dålig koll på brf:ens regler

Vilka regler är vanligast att bryta mot i brf:en, och är de boende medvetna om att de gör det?

Läs mer

Energi & hållbarhet

Boende vill ha hållbara lösningar – men vill inte betala för dem

Miljö och hållbarhet är alltid aktuellt, inte minst bland brf:er. Ingen kan göra allt men bostadsrättsföreningarna kan göra mer.

Läs mer

En attraktiv förening

Trygghet och parkering viktigast 

Hälften av bostadsrättshavarna uppger att tryggheten i föreningen är det som de värdesätter allra mest. Även bra parkeringsmöjligheter står högt på listan.

Läs mer 

Ladda ner i pdf-format

Ta del av hela Sveriges Bostadsrättsrapport 

Du som vill kan läsa rapporten i sin helhet som pdf.

 

Läs som pdf