Fråga oss
Start / Bostadsrättsrapporten / Få känner oro, trots dålig inblick i brf:ens ekonomi

Få känner oro, trots dålig inblick i brf:ens ekonomi

Att investera i en bostadsrätt är för de allra flesta en stor och viktig affär. Men hur bra koll har de boende på ekonomin i sin brf och har de tillit till styrelsens kunskap inom området? Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 har svaret på det och mer gällande boendes syn på föreningens ekonomi.

Förvånansvärt många bostadsrättshavare saknar insyn i den egna föreningens ekonomi. Majoriteten uppger nämligen att de har liten inblick alternativt ingen koll alls. Även bland styrelsemedlemmar visar sig okunskapen vara stor där 33 procent uppger att de helt eller delvis saknar inblick. Den bristande kunskapen verkar dock inte bekomma svenskarna och rapporten visar att allt färre oroar sig över sin bostadsrättsförenings ekonomi. Endast 16 procent av landets bostadsrättshavare uppger att de känner oro, vilket är en rejäl minskning från fjolårets rapport som visade ett resultat på 24 procent.

– Ett bostadsrättsköp kan vara en av livets största investeringar och bostadsrättsföreningens ekonomi är därför något man bör sätta sig in i. Det är dock inte särskilt förvånande att så många har dålig insyn i ekonomin. Jag kan tänka mig att många är av åsikten att styrelsen är de som ska ha koll. Däremot är det lite skrämmande att en så stor andel styrelsemedlemmar till viss del inte är insatta i ekonomin. Genom förståelse och kunskap kring ekonomin kommer man som styrelse kunna fatta beslut som på sikt är lönsamma för föreningen, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

Hur väl insatt är du i din förenings ekonomi?

1 = Inte alls, 5 = Helt insatt

Hur väl insatt är du i din förenings ekonomi?

Ränteökningar oroar mer än tidigare år

Sveriges Bostadsrättsrapport 2022 visar att de nuvarande orsakerna till oron för föreningens ekonomi skiljer sig från tidigare år. Drygt varannan svensk, 52 procent, som uppgett att de känner oro har angett att eventuella ränteökningar är en av orsakerna. Det är en betydligt större andel än i förra årets rapport, då endast 26 procent uppgav samma sak. Årets undersökning visar även att oförutsedda kostnader och avgiftshöjningar är faktorer som oroar svenska bostadsrättshavare när det kommer till föreningens ekonomi.

Oroar du dig för din bostadsrättsförenings ekonomi?

Oroar du dig för fin brfs ekonomi?

 

Bland de som oroar sig över sin bostadsrättsförenings ekonomi toppar följande orsaker:

Bland de som oroar sig över sin bostadsrättsförenings ekonomi toppar följande orsaker

 

53 % vill ha tydligare information om brf:ens ekonomi

 

Även om många känner sig trygga med sin förenings ekonomi är förtroendet för styrelsens förmåga att hantera den inte lika starkt som man hade kunnat tro. Endast hälften av landets bostadsrättshavare anser nämligen att deras styrelse är tillräckligt kunnig inom ekonomi. Även när det kommer till föreningens information om ekonomin anser svenska bostadsrättshavare att det finns utrymme till förbättring.

Tycker du att din förenings information rörande ekonomin är tydlig?

Tycker du att din förenings information rörande ekonomin är tydlig? 

Anser du att din styrelse är tillräckligt kunnig inom ekonomi?

Anser du att din styrelse är tillräckligt kunnig inom ekonomi?

– När vi pratar med våra medlemmar om ekonomi märker vi att det finns en stor kunskap kring ämnet. Och även om årets rapport visar att det finns ett förtroende för landets föreningar när det kommer till ekonomin anser över 40 procent att informationen kan bli tydligare. Det går hand i hand med att det är så pass många som inte vet om styrelsen sitter på rätt kompetenser när det kommer till ekonomin. Det är något som jag hoppas att alla styrelser tar till sig från årets rapport, säger Markus Pålsson Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

En av de viktigaste delarna av styrelsens arbete med föreningens ekonomi är att den ska delas solidariskt bland medlemmarna. Detta är också något som hälften av landets bostadsrättshavare upplever att föreningen gör. Däremot uppger hela 21 procent att de tycker arbetet kan bli bättre. På frågan om föreningen lägger pengar på rätt saker svarar närmare två av fem att styrelsen inte alltid gör det medan 41 procent anser att föreningen gör det.

Tycker du att din styrelse jobbar aktivt för att förbättra föreningens ekonomi?

Tycker du att din styrelse jobbar aktivt för att förbättra föreningens ekonomi?

 

Juridik

Boende har dålig koll på brf:ens regler

Vilka regler är vanligast att bryta mot i brf:en, och är de boende medvetna om att de gör det?

Läs mer

Digitala trender

Många boende vill digitalisera sin bostadsrättförening

Men vilka digitala lösningar är det som efterfrågas, och är alla boende med på tåget?

Läs mer

Energi & hållbarhet

Boende vill ha hållbara lösningar – men vill inte betala för dem

Miljö och hållbarhet är alltid aktuellt, inte minst bland brf:er. Ingen kan göra allt men bostadsrättsföreningarna kan göra mer.

Läs mer

En attraktiv förening

Trygghet och parkering viktigast 

Hälften av bostadsrättshavarna uppger att tryggheten i föreningen är det som de värdesätter allra mest. Även bra parkeringsmöjligheter står högt på listan.

Läs mer 

Ladda ner i pdf-format

Ta del av hela Sveriges Bostadsrättsrapport 

Du som vill kan läsa rapporten i sin helhet som pdf.

 

Läs som pdf