Tack för att ni kom!

Tack för att ni kom!

Tack för att ni kom och besökte oss på bostadsrättsmässan.

SBC vill ta tillfället i akt och tacka alla besökare på bostadsrättsmässan som bidrog till att göra mässan mycket lyckad. Vi hade nöjet att få träffa många engagerade styrelseledamöter i vår monter och prata om frågor av dess slag som berör bostadsrätten som boendeform och bostadsrättsföreningars arbete.

Utan er ingen mässa. Stort tack!