Fråga oss
Sveriges Bostadsrättsrapport 2020
Start / Aktuellt / Sveriges Bostadsrättsrapport 2020

Sveriges Bostadsrättsrapport 2020

Nu presenterar vi för tredje året i rad Sveriges Bostadsrättsrapport. Rapporten har på kort tid blivit ett viktigt verktyg för oss att kartlägga hur det ser ut i landets bostadsrättsföreningar. Samtidigt får vi möjlighet att bidra med denna kunskap till omvärlden. Det handlar både om ökad kunskap och kommunikation.


2020 års rapport visar att det finns avsevärda skillnader mellan hur styrelseledamöter och övriga medlemmar i föreningen uppfattar styrelsens arbete. Det blir extra tydligt när det kommer till frågor om trygghet och säkerhet. Då menar fler än var fjärde medlem att de inte vet hur styrelsen arbetar. Samtidigt svarar 43 procent av alla styrelseledamöter att de i hög eller mycket hög utsträckning arbetar med just dessa ämnen.

Läs mer om detta och mycket annat i Sveriges Bostadsrättsrapport 2020 som vi hoppas kan bli både konkret hjälp i styrelsearbetet och skänka en hel del intressant och spännande läsning!

Emil Lundström
VD SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB